Navigácia

Obsah

RÚVZ so sídlom v Dun. Strede / Usmernenie

Typ: ostatné
RÚVZ so sídlom v Dun. Strede 1


Osoby, ktoré sa zdravotne necítia dobre a majú príznaky akými sú suchý kašeľ, horúčka či iné, alebo boli v kontakte s osobami z rizikových oblastí, resp. z oblastí postihnutých koronavírusom, prípadne sa sami vrátili z týchto oblastí, aby neopúšťali zbytočne svoje domovy, ale zostali doma a zavolali na niektoré z ďalej uvedených telefónnych čísiel, kde ich usmernenia, ako majú ďalej postupovať:
- linka tiesňového volania 112,
- operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155,
- linka call centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zriadená ohľadne koronavírusu pre náš okres 0910/459 200.
Odporúčania pre ľudí
prichádzajúcich z oblastí
výskytu ochorenia COVID-19
Čo je COVID-19
Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný
v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí
nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.
Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.
Príznaky ochorenia
▪ horúčka ▪ bolesť svalov
▪ kašeľ ▪ bolesť hlavy
▪ sťažené dýchanie ▪ únava
Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí
▪ kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní
po návrate
▪ dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov
v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek,
ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy
priestorov s vyšším počtom ľudí
▪ ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka,
sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu
a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
▪ v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
▪ ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu
novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť
domácu izoláciu po dobu 14 dní
Call centrum
Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických
linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):
▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
– 0917 222 682
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej
Bystrici – 0918 659 580
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
– 0917 426 075
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
– 0948 495 915
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
– 0905 903 053
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
– 0911 763 203
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
– 0918 389 841
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
– 0911 908 823
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
– 0905 342 812
email: novykoronavirus@uvzsr.sk


Vytvorené: 6. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2020 15:37
Autor: