Obsah

Vážení obyvatelia!

Typ: ostatné
Vážení obyvatelia! 1 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Dunajská Streda

od 26. 08. 2019 od 1200 hod.


Vytvorené: 28. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2019 15:58
Autor: Správce Webu