Navigácia

Obsah

Hodus komunal s.r.o.

2018

Zmluva o budúcej zmluve nebytových priestorov č. 001/2018 Stiahnuté: 404x | 20.06.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018 Stiahnuté: 437x | 19.06.2018

Zmluva o poskytnutí služby č. 001/2018 Stiahnuté: 416x | 11.06.2018

Zmluva o pôžičke Stiahnuté: 607x | 29.05.2018

Výzva na prekladanie cenových ponúk zákazka s nízkou hodnotou v súlade s par. 117 zákona č. 343/2015 Z.z. - "Stavebné práce vzdelávacieho zariadenia obce Vydrany" Stiahnuté: 447x | 21.05.2018

Zmluva o dielo č.1/2018 Stiahnuté: 442x | 02.05.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č.001/2018/ZVB Stiahnuté: 404x | 30.04.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 414x | 18.04.2018

2016

Zmluva o poskytovaní služieb - Západoslov. vodárenská spol., a.s. Stiahnuté: 455x | 12.08.2017

Nájomná zmluva na prenájom poľnohosp.pozemkov - HODUS KOMUNAL Stiahnuté: 431x | 12.08.2017

Kúpna zmluva č.259-HPO-K-2016 - Agropodnik a.s. Trnava Stiahnuté: 548x | 12.08.2017

Dodatok č.3-P - Agropodnik a.s. Trnava Stiahnuté: 461x | 12.08.2017

Dodatok č.2-H - Agropodnika.s. Trnava Stiahnuté: 442x | 12.08.2017

Dodatok č.1-O ku kúpnej zmluve - Agropodnika.s.Trnava Stiahnuté: 438x | 12.08.2017

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme poľnohosp.pozemkov č.1-2016-PP Stiahnuté: 417x | 12.08.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 452x | 12.08.2017

2015

Zmluva o výkone správy Stiahnuté: 370x | 12.08.2017

Zmluva o výkone správy - INTERFAN, spol.s r.o. Stiahnuté: 472x | 12.08.2017

Zmluva o výkone správy - INTERFAN, spol. s r.o. Stiahnuté: 386x | 12.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 485x | 12.08.2017

Stránka