Navigácia

Obsah

Hodus komunal s.r.o.

2018

Zmluva o poskytnutí služby č. 001/2018 Stiahnuté: 356x | 11.06.2018

Zmluva o pôžičke Stiahnuté: 517x | 29.05.2018

Výzva na prekladanie cenových ponúk zákazka s nízkou hodnotou v súlade s par. 117 zákona č. 343/2015 Z.z. - "Stavebné práce vzdelávacieho zariadenia obce Vydrany" Stiahnuté: 383x | 21.05.2018

Zmluva o dielo č.1/2018 Stiahnuté: 377x | 02.05.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č.001/2018/ZVB Stiahnuté: 350x | 30.04.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 355x | 18.04.2018

2016

Zmluva o poskytovaní služieb - Západoslov. vodárenská spol., a.s. Stiahnuté: 392x | 12.08.2017

Nájomná zmluva na prenájom poľnohosp.pozemkov - HODUS KOMUNAL Stiahnuté: 372x | 12.08.2017

Kúpna zmluva č.259-HPO-K-2016 - Agropodnik a.s. Trnava Stiahnuté: 459x | 12.08.2017

Dodatok č.3-P - Agropodnik a.s. Trnava Stiahnuté: 391x | 12.08.2017

Dodatok č.2-H - Agropodnika.s. Trnava Stiahnuté: 381x | 12.08.2017

Dodatok č.1-O ku kúpnej zmluve - Agropodnika.s.Trnava Stiahnuté: 374x | 12.08.2017

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme poľnohosp.pozemkov č.1-2016-PP Stiahnuté: 364x | 12.08.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 396x | 12.08.2017

2015

Zmluva o výkone správy Stiahnuté: 309x | 12.08.2017

Zmluva o výkone správy - INTERFAN, spol.s r.o. Stiahnuté: 412x | 12.08.2017

Zmluva o výkone správy - INTERFAN, spol. s r.o. Stiahnuté: 328x | 12.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 423x | 12.08.2017

Zmluva o prenájme dopravného prostriedku č.22015-BM Transports.r.o. Stiahnuté: 318x | 12.08.2017

Zmluva o nájme dopravného prostriedku Stiahnuté: 321x | 12.08.2017

Stránka