Navigácia

Obsah

Hodus komunal s.r.o.

2018

Zmluva o dielo č.1/2018 Stiahnuté: 310x | 02.05.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č.001/2018/ZVB Stiahnuté: 296x | 30.04.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 293x | 18.04.2018

2016

Zmluva o poskytovaní služieb - Západoslov. vodárenská spol., a.s. Stiahnuté: 319x | 12.08.2017

Nájomná zmluva na prenájom poľnohosp.pozemkov - HODUS KOMUNAL Stiahnuté: 319x | 12.08.2017

Kúpna zmluva č.259-HPO-K-2016 - Agropodnik a.s. Trnava Stiahnuté: 336x | 12.08.2017

Dodatok č.3-P - Agropodnik a.s. Trnava Stiahnuté: 310x | 12.08.2017

Dodatok č.2-H - Agropodnika.s. Trnava Stiahnuté: 316x | 12.08.2017

Dodatok č.1-O ku kúpnej zmluve - Agropodnika.s.Trnava Stiahnuté: 306x | 12.08.2017

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme poľnohosp.pozemkov č.1-2016-PP Stiahnuté: 314x | 12.08.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 331x | 12.08.2017

2015

Zmluva o výkone správy Stiahnuté: 229x | 12.08.2017

Zmluva o výkone správy - INTERFAN, spol.s r.o. Stiahnuté: 343x | 12.08.2017

Zmluva o výkone správy - INTERFAN, spol. s r.o. Stiahnuté: 265x | 12.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 359x | 12.08.2017

Zmluva o prenájme dopravného prostriedku č.22015-BM Transports.r.o. Stiahnuté: 252x | 12.08.2017

Zmluva o nájme dopravného prostriedku Stiahnuté: 247x | 12.08.2017

Zmluva o čistení odpadovej vody - Previ s.r.o. Stiahnuté: 247x | 12.08.2017

Zmluva č.1-2015 o poskytovaní poľnohospodárskych služieb Stiahnuté: 221x | 12.08.2017

Kúpno predajná zmluva -Tibor Gombos Stiahnuté: 230x | 12.08.2017

Stránka