Navigácia

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE: HLAVNÝ KONTROLÓR
 


OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PREVEROVANIE OZNÁMENÍ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI V ZMYSLE ZÁKONA
č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Bc. Ildikó Bugárová

KONTAKT – EMAILOVÁ ADRESA :  kontrolorka.vydrany@gmail.com