Navigácia

Obsah

Ochrana osobných údajov

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1
Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že
každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Týmto by sme Vás radi informovali o:

  1. Spracúvaní osobných údajov
  2. Zásadách používania cookies

Ochrana osobných údajov - Obec Vydrany - GDPR Typ: PDF dokument, Velkosť: 217.35 kB