Navigácia

Obsah

Rok 2015

Zmluvy

Zmluva o prenájme DOMINE DS s.r.o. Stiahnuté: 156x | 27.05.2015

Zmluva o spolupráci č.157/2015IZ4.0/V IAZASI Stiahnuté: 174x | 31.03.2015

Zmluva o úvere č.200/492/2015 ŠFRB Stiahnuté: 173x | 04.08.2015

Zmluva o úvere č.200/493/2015 ŠFRB Stiahnuté: 157x | 04.08.2015

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Stiahnuté: 162x | 16.02.2016

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy JUDr. Szabolcs Hodosy Stiahnuté: 165x | 07.12.2015

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy RECTEAM a.s. Stiahnuté: 151x | 07.12.2015

Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti Ing.Dagmar Horáková Stiahnuté: 163x | 27.11.2015

Zmluva o výpožičke č. KRHZTT239/2015006 MV SR Stiahnuté: 162x | 02.06.2015

Zmluva o záväznej rezervácii nehnuteľnosti Obec Vydrany RáczRáczová Stiahnuté: 153x | 28.01.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena INTERFAN, spol. s r.o. Stiahnuté: 176x | 09.01.2015

Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslov. distribučná, a.s. Stiahnuté: 181x | 12.10.2015

Faktúry

Agnesa Búsobá č.272015 Stiahnuté: 142x | 10.10.2016

AGROINTER, s.r.o. č.20155001 Stiahnuté: 171x | 19.02.2015

AGROINTER,s.r.o. 20155158 Stiahnuté: 149x | 06.10.2016

AGROMEL spol. s r.o. č.1490009915 Stiahnuté: 154x | 14.06.2016

AGROMEL spol. s r.o. č.1490010815 Stiahnuté: 157x | 15.06.2016

AlexGRAF č.2015001 Stiahnuté: 177x | 18.02.2015

AlexGRAF č.2015005 Stiahnuté: 170x | 29.12.2015

AlexGRAF č.2015007 Stiahnuté: 145x | 29.12.2015

Stránka