Navigácia

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.06.2022

Kúpna zmluva č. 08/2022/KZ

08/2022/KZ

1,20 EUR

AITEC s.r.o.

Obec Vydrany

13.06.2022

Zmluva o nájme zastavanej plochy a nádvoria

07062022

2 469,75 EUR

BALA, a.s.

Obec Vydrany

09.06.2022

Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve č. 02/2022/KZ

Dodatok č. 1 k 02/2022/KZ

5 910,00 EUR

Obec Vydrany

Mgr. Andrea Rostás rod. Lengyelová

09.06.2022

Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve č. 03/2022/KZ

Dodatok č. 1 k 03/2022/KZ

6 150,00 EUR

Obec Vydrany

Mgr. Renáta Csölle

25.05.2022

Kúpna zmluva

06/2022/KZ

990,00 EUR

Mgr. Linda Farkasová a Mgr. Tomáš Tóth

Obec Vydrany

25.05.2022

Kúpna zmluva

07/2022/KZ

540,00 EUR

Ing. Štefan Gocoň a manž. Ing. Edita Gocoňová

Obec Vydrany

17.05.2022

Kúpna zmluva

04/2022/KZ

1 267,50 EUR

Obec Vydrany

Margita Balódiová rod. Balódiová

05.05.2022

Kúpna zmluva

02/2022/KZ

5 910,00 EUR

Obec Vydrany

Mgr. Andrea Rostás rod. Lengyelová

05.05.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

001/2022/ZOK-VY (obec)

neuvedené

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Obec Vydrany

04.05.2022

Kúpna zmluva

03/2022/KZ

6 150,00 EUR

Mgr. Renáta Csölle

Obec Vydrany

03.05.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

011/2022/ZOK-VY

neuvedené

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Obec Vydrany

03.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

3220046

3 000,00 EUR

Dobrovľná požiarna ochrana SR

Obec Vydrany

29.04.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122189935

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vydrany

28.04.2022

Kúpna zmluva

05/2022/KZ

765,00 EUR

Obec Vydrany

Ondrej Boltvan

26.04.2022

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov

04

250,00 EUR

Obec Vydrany

Szász György

07.04.2022

Návrh zmluvy

00

9 811,69 EUR

Ján Csaplár

Obec Vydrany

04.04.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122175953

17,06 EUR

Obec Vydrany

Západoslovenská distribučná, a.s.

04.04.2022

Kúpna zmluva

01/2022/KZ

3 240,00 EUR

Majitelia bytov BD č. 514

Obec Vydrany

23.03.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2021-68/BSX8

274 802,16 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Vydrany

14.03.2022

Dodatok

1

Neuvedené

Csallóközi lovasklub

Obec Vydrany

09.03.2022

Zmluva o dielo

01/2022 VYD

5 925,54 EUR

MAXNETWORK s.r.o.

Obec Vydrany

09.03.2022

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY

01/22-2VYD-ZoTS

neuvedené

MAXNETWORK s.r.o.

Obec Vydrany

08.03.2022

Zmluva o účinkovaní

20220228

3 500,00 EUR

Orchester Cigánski Diabli - Jozef Farkaš

Obec Vydrany

08.03.2022

DOHODA O UKONČENÍ zmluvy o dielo č. 29/2021/2 „Rozšírenie kapacity MŠ v obci Vydrany“.

00

neuvedené

BALA, a.s.

Obec Vydrany

08.03.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122175954

17,06 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vydrany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: