Navigácia

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.05.2020

Nájomná zmluva

00

1 500,00 EUR

AVA-stav, s.r.o

Obec Vydrany

13.05.2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-TT-VO-2020/81-034

Neuvedené

Obec Vydrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

11.05.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

č. PHZ-OPK1-2019-003280

11 264,06 EUR

Obec Vydrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

04.05.2020

Zmluvy o dielo

00

73 013,64 EUR

Ecoprogress s.r.o.

Obec Vydrany

29.04.2020

Zmluva o dielo

00

1 550,00 EUR

Obec Vydrany

EPIC Partner a.s.

28.04.2020

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb

00

1 200,00 EUR

Obec Vydrany

EPIC Partner a.s.

03.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie prostriedkov DPO SR

320 0811

3 000,00 EUR

Obec Vydrany

Dobrovľná požiarna ochrana SR

02.04.2020

Zmluva o poskytovaní administratívnych služieb

00

900,00 EUR

Obec Vydrany

Mária Kardosová

01.04.2020

Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu

00

Neuvedene

PURA, spol. s r.o.

Obec Vydrany

25.03.2020

Zmluva o dielo

002/2020/ZoD

19 918,57 EUR

Obec Vydrany

ROYAL BUILDINGS s.r.o.

23.03.2020

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

00

Neuvedene

JUDr. Peter Kovács

Obec Vydrany

17.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

229/C700/2020

70 119,74 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Vydrany

13.03.2020

Zmluva o dielo

00

650,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Vydrany

06.02.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

001/2020/BZoZVB

Neuvedené

REC-TEAM a.s.

Obec Vydrany

04.02.2020

Zmluva o dielo

00

1 550,00 EUR

Obec Vydrany

EPIC Partner a.s.

03.02.2020

Zmluva o dielo

001/2020/ZoD

5 400,00 EUR

Obec Vydrany

PZ-CONSTRUCT, s.r.o.

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

07/2020

800,00 EUR

CSEMADOK Základná organizácia Vydrany

Obec Vydrany

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

06/2020

10 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor obce Vydrany

Obec Vydrany

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

05/2020

300,00 EUR

Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Vydrany

Obec Vydrany

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

04/2020

5 000,00 EUR

OZ "ZA NAŠE ZACHOVANIE" - "A MEGMARADÁSUNKÉRT" PT

Obec Vydrany

24.01.2020

Kúpna zmluva

001/202/KZ

255,00 EUR

Peter Simon a Katarína Simonová

Obec Vydrany

22.01.2020

Kúpna Zmluva

003/2020/KZ

2 393,50 EUR

Adrián Hodosy - Mgr. Alexandra Ónodi

Obec Vydrany

17.01.2020

Kúpna zmluva

002/2020/KZ

19 770,00 EUR

Eva Borárosová

Obec Vydrany

10.01.2020

Poistná zmluva

0269601596

62,40 EUR

Základná organizácia JDS vo Vydranoch

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

30.12.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

0

Neuvedené

Obec Vydrany

národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: