Navigácia

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. D7b/2023

20,00 EUR

Obec Vydrany

Kardosová Mária

29.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. K5/2023

100,00 EUR

Obec Vydrany

Horváthová Magdaléna

27.02.2024

Darovacia zmluva

DZ RTP 01

1 000,00 EUR

RTP 01 s. r. o.

Obec Vydrany

21.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

Dodatok č. 1 k NZHM č. C141/2016

Neuvedené

Obec Vydrany

Szelle Csaba

21.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. C141/2016

40,00 EUR

Obec Vydrany

Szelle Csaba

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. A152/2023

20,00 EUR

Obec Vydrany

Mgr. Éva Orisko

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. B1/2023

10,00 EUR

Obec Vydrany

Szalay Gabriel

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. C154/2023

20,00 EUR

Obec Vydrany

Szalay Gabriel

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. C155/2023

40,00 EUR

Obec Vydrany

Szalay Gabriel

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. C172/2023

40,00 EUR

Obec Vydrany

Szalay Gabriel

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. C236/2023

40,00 EUR

Obec Vydrany

Mgr. Éva Orisko

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. D176/2023

40,00 EUR

Obec Vydrany

Juraj Gálffy

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. D31/2023

20,00 EUR

Obec Vydrany

Kázmér Ladislav

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. A210/2023

20,00 EUR

Obec Vydrany

Czucz Adriana

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. C53/2023

40,00 EUR

Obec Vydrany

Csomor Viliam

20.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. C240/2023

40,00 EUR

Obec Vydrany

Sidóová Otília

20.02.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2024

ZDOT č. 7/2024

1 800,00 EUR

Obec Vydrany

FIGHT CLUB HODUS

20.02.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2024

ZDOT č. 6/2024

300,00 EUR

Obec Vydrany

CSEMADOK Základná organizácia Vydrany

20.02.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2024

ZDOT č. 5/2024

12 000,00 EUR

Obec Vydrany

Športový klub FC Vydrany

20.02.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2024

ZDOT č. 4/2024

10 000,00 EUR

Obec Vydrany

Stolnotenisový klub SK Vydrany

20.02.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2024

ZDOT č. 3/2024

300,00 EUR

Obec Vydrany

Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Vydrany

20.02.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2024

ZDOT č. 1/2024

1 000,00 EUR

Obec Vydrany

OZ "ZA NAŠE ZACHOVANIE" - "A MEGMARADÁSUNKÉRT" PT

15.02.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

NZHM č. A84/2024

40,00 EUR

Obec Vydrany

Fegyveres Jozef

15.02.2024

Dodatok č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere č. 3005/18/030

Dodatok č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere č. 3005/1

190 000,00 EUR

Československá obchodná banka, ČSOB a.s.

Obec Vydrany

15.02.2024

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 01/2018

Dodatok č. 2 k NZ č. 01/2018

864,00 EUR

HODUS KOMUNAL s.r.o.

Obec Vydrany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: