Navigácia

Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vydrany na II. polrok 2020

Vyvesené: 6. 7. 2020

Dátum zvesenia: 22. 7. 2020

Zodpovedá: Správca2 Webu2

Späť