Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY-459/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 1840/2022

Oznámenie o strategickom dokumente - ÚPN Vydrany , Zmeny a doplnky č. 4 + Informácia o oznámení SD ÚPN Obce Vydrany - Zmeny a doplnky č. 4

Vyvesené: 20. 9. 2022

Dátum zvesenia: 6. 10. 2022

Späť