Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/ František Szabó

Vyvesené: 12. 3. 2020

Dátum zvesenia: 28. 3. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť