Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 48897/14384/2021/D5/022-BN

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Diana Borbélyová

Písomnosť č.:
48897/14384/2021/D5/022-BN

Uložená na:
Mestskom úrade v Dunajskej Strede
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania
1. poschodie, č. dverí 211

 

Verejná vyhláška (229.82 kB)

Vyvesené: 20. 1. 2022

Dátum zvesenia: 5. 2. 2022

Späť