Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 49618/14384/2021/D S/022-BN

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Mária Sárkôziová

Písomnosť č.:
49618/14384/2021/D S/022-BN

Uložená na :
Mestskom úrade v Dunajskej Strede
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania
1. poschodie, č. dverí 211

 

Verejná vyhláška (228.53 kB)

 
 

 

 

Vyvesené: 20. 1. 2022

Dátum zvesenia: 5. 2. 2022

Späť