Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY-462/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 1909/2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Martina Nálezová

Vyvesené: 27. 9. 2022

Dátum zvesenia: 13. 10. 2022

Späť