Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY —019/2024

Číslo registratúrneho záznamu: 1548/2024

Verejná vyhláška o oznámení uloženia písomnosti - Martina Nálezová

Vyvesené: 17. 6. 2024

Dátum zvesenia: 3. 7. 2024

Späť