Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY-159/2023

Číslo registratúrneho záznamu: 1234/2023

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Vydrany - Júlia Gergelyová

Vyvesené: 19. 5. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Späť