Navigácia

Obsah

Dokumenty

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /Obd. 04-06 - 2016/ Stiahnuté: 247x | 22.12.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /Obd. 07-09 - 2016/ Stiahnuté: 176x | 26.06.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /Obd. 10-12 - 2016/ Stiahnuté: 176x | 26.06.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky Stiahnuté: 178x | 04.01.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky Stiahnuté: 203x | 21.12.2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky Stiahnuté: 177x | 29.11.2016

Výzva na predloženie ponuky Stiahnuté: 220x | 28.11.2016

Výzva na predloženie ponuky /10.10.2016/ Stiahnuté: 224x | 30.12.2016

Výzva na prekladanie cenových ponúk /03.10.2016/ Stiahnuté: 192x | 28.10.2016

Zápisnica o vyhodnotení ponúk Stiahnuté: 173x | 01.02.2017

Zápisnica o vyhodnotení ponúk Stiahnuté: 161x | 28.11.2016

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Stiahnuté: 201x | 21.12.2016

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Stiahnuté: 184x | 29.11.2016

Zápisnica z vyhonotenia ponúk Stiahnuté: 169x | 04.01.2017

Záznam o zákazke Stiahnuté: 163x | 28.11.2016

2015

Zverejnenie zámeru prevodu vlast. nehn.majetku - Obec Vydrany Stiahnuté: 181x | 03.06.2015

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehn. majetku-Obec Vydrany Stiahnuté: 173x | 03.06.2015

2014

Rozhodnutie - Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 211x | 07.08.2014

Terénna sociálna práca vo Vydranoch Stiahnuté: 171x | 24.01.2014

Stránka