Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2016

Smernica č.2/2016 - INTERNÁ SMERNICA o evidovaní, odpisovaní a účtovan[ majetku Stiahnuté: 426x | 17.03.2022

2015

1/2015 - VZN o registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny plán Obecného úradu Vydrany Stiahnuté: 520x | 17.03.2022

č. 2/2015 - VZN o zásadách odmeňovania starostu, hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií zastupiteľstva a odmeňovania pracovníkov obecného úradu Stiahnuté: 496x | 17.03.2022

č. 3/2015 - VZN návrhu Územného plánu obce Vydrany- Zmeny a doplnky č.2 Stiahnuté: 392x | 17.03.2022

č. 4/2015 - VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany Stiahnuté: 473x | 17.03.2022

č. 5/2015 - VZN o umiestnení plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách pri voľbách do NR SR Stiahnuté: 487x | 17.03.2022

Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany Stiahnuté: 397x | 17.03.2022

2014

č. 1/2014 Stiahnuté: 378x | 02.04.2014

č. 2/2014 Stiahnuté: 458x | 20.06.2014

č. 3/2014 Stiahnuté: 384x | 03.07.2014

č. 4/2014 Stiahnuté: 370x | 10.09.2014

č. 5/2014 Stiahnuté: 427x | 24.09.2014

č. 6/2014 Stiahnuté: 384x | 08.12.2014

č. 7/2014 Stiahnuté: 387x | 08.12.2014

Dodatok č.1/2014 k Vzn č.2/2014 Stiahnuté: 278x | 24.09.2014

2013

č. 1/2013 Stiahnuté: 362x | 17.12.2013

č. 2/2013 Stiahnuté: 262x | 23.05.2013

č. 3/2013 Stiahnuté: 338x | 23.05.2013

č. 4/2013 Stiahnuté: 263x | 07.01.2014

č. 5/2013 Stiahnuté: 281x | 17.12.2013

Stránka