Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 98x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte Stiahnuté: 200x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka Stiahnuté: 220x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 212x

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 373x

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Stiahnuté: 184x

Poučenie o pripojení kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 111x

Prehlásenie dozora - Búracie povolenie Stiahnuté: 212x

Prehlásenie stavebného dozora - Stavebné povolenie Stiahnuté: 218x

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 198x

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 274x

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 213x

Súhlas spoluvlastníkov Stiahnuté: 94x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 150x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 199x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 1,496x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 138x

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce VYDRANY na rok 2021 Stiahnuté: 194x

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 232x

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 285x

Stránka