Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 141x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte Stiahnuté: 240x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka Stiahnuté: 265x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 253x

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 467x

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Stiahnuté: 222x

Poučenie o pripojení kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 157x

Prehlásenie dozora - Búracie povolenie Stiahnuté: 254x

Prehlásenie stavebného dozora - Stavebné povolenie Stiahnuté: 258x

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 238x

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 319x

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 250x

Súhlas spoluvlastníkov Stiahnuté: 137x

Súhlas vlastníka Stiahnuté: 7x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 190x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 241x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 1,874x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 189x

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce VYDRANY na rok 2021 Stiahnuté: 237x

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 271x

Stránka