Sorry, you need to install flash to see this content.


Správy

01.08.2017

 

Vážení obyvatelia !

 

Z úcty k pamiatke zosnulého vám oznamujeme,

  že vo veku 82 rokov zomrel náš bývalý spoluobčan

 

Jozef Obrecz st.

 

Pohreb zosnulého bude dňa 03.08.2017, vo štvrtok

o 16.30 hod. na miestnom cintoríne.


 

 

 

 

 

 http://vydrany.sk/files/sk_1.JPG 

 

 


 

 

Popis: http://www.google.sk/images?q=tbn:ANd9GcTDcf0z12HfgQviih1CpGyj-csMpwQaUnoly6py8qB8sc_UzbLTenK5hL0

Podvody. Ako sa im brániť????


Polícia upozorňuje občanov, že v našom okrese boli zaznamenané prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov, ktorí tým prišli o celoživotné úspory. Preto Vám ponúkame niekoľko užitočných rád, ako sa nestať obeťou podvodníkov.

Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil,  predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn,  vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc, pričom Vám oznámi, že pre peniaze nemôže prísť  osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali osobe, ktorú k Vám pošle.   

- V takomto prípade čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, ak nevolal, kontaktujte ihneď políciu na čísle 158 alebo miestny obecný úrad.

- Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže totiž ísť o podvodníka.

Boli zaznamenané aj prípady, kedy seniorov páchatelia uviedli do omylu ako falošní zamestnanci plynární, elektrární a vodárni.

-  Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojho obydlia, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa – termín vykonania odpočtu môžete preveriť aj na obecnom úrade.

- Majte na pamäti, že pracovníci uvedených spoločností preplatky alebo nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov.         

-  Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo miestny obecný úrad.

Naposledy bol zaznamenaný aj taký prípad, keď páchateľ pod zámienkou, že doniesol naspäť vnukovi obete vypožičané peniaze a to 50,-€, poprosil obeť, aby mu rozmenila bankovku vyššej nominálnej hodnoty a tak zistil, že kde má v dome ukryté úspory.

  • Preto nikdy nerozmieňajte peniaze cudzím osobám. Nedôverujte neznámym osobám a nedávajte im peniaze ani neukazujte kde ich máte odložené, nech už tieto osoby uvádzajú akékoľvek dôvody.

Ak sa už stanete obeťou takejto trestnej činnosti, je dôležité, aby ste si zapamätali výzor páchateľa, jeho spoločníkov, zapísali si evidenčné číslo motorového vozidla, na ktorom sa pohybovali. Práve tieto informácie môžu pomôcť polícii pri rýchlej identifikácii páchateľa.

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt időszakban több olyan esetet tart nyilván, amikor ismeretlen elkövetők idős személyt károsítottak meg, azok hiszékenységét kihasználva.

Tanácsaink, hogy ne váljanak csalás áldozatává:


Idegen személy felhívja Önt, aki a rokonának ( unoka, tesvér) adja ki magát, miközben pénzügyi segítséget kér, de elfoglaltságra hivatkozva más személyt küld a pénzért:


  • Ilyen esetben ellenőrizze, tényleg az adott személy kért-e segítséget, ha nem, értesítse a rendőrséget a 158- as telefonszámon, vagy a helyi községi hivatalt.

  • Soha ne adjon át pénzt olyan személynek, akit nem ismer.


Előfordultak olyan esetek is, amikor a csalók gáz, víz, vagy áramszolgáltató dolgozóinak adták ki magukat.

  • Soha ne engedjen be házaló árusokat, gáz, víz vagy áramszolgáltató és más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire erőszakosak is, amíg meg nem bizonyosodnak, hogy tényleg a szolgáltató munkatársai. Az ügyfelek telefonon keresztül is ellenőrizhetik a szolgáltatók munkatársainak hitelességét.

  • Gáz, víz, vagy áramszolgáltató óraállás leírásának időpontját ellenőrizni tudja a helyi községi hivatalban is.

  • Gáz, víz, vagy áramszolgáltató díjbeszedőket nem alkalmaz, pénzt személyesen nem hoznak, és nem is kérnek. Az áramdíjszámla, vízdíjszámla és gázszámla összegét kizárólag banki átutalással, vagy postai úton, csekkel lehet kiegyenlíteni.

  • Ha gyanú merül fel Önben, hogy csalóról van szó, értesítse a rendőrséget a 158-as telefonszámon, vagy a helyi községi hivatalt.

A legutolsó regisztrált esetben az elkövető arra kérte az áldozatát, hogy váltson fel neki egy nagyobb címletű bankjegyet, hogy vissza tudja adni az áldozat unokájától kölcsönkért pénzt (50,- €).  Így lehetősége volt kilesni, hogy az áldozat hol tartja a megtakarított pénzét és egy óvatlan pillanatban eltulajdonította.

  • Soha ne vátson fel pénzt idegen személyeknek! Ne higyjen idegen személyeknek, ne adjon nekik pénzt, ne mutassa meg nekik, hol tartja a megtakarított pénzét.

Ha mégis hasonló bűncselekmény áldozatává válik, nagyon fontos, hogy próbálja megjegyezni az elkövetők kinézetét, jellemvonásait, az autó rendszámát, amellyel közlekedtek. Ezek az információk nagyban hozzájárulnak az elkövetők kilétének kiderítíséhez és a bűncselekmény felderítéséhez.  


 

 

 

 

 

26.07.2017

Vážení obyvatelia !


Oznamujeme vám, že v pohostinstve „Állj meg vándor“

v dňoch 28.07.-29.07.2017 (piatok, sobota)

ponúkajú pečenú rybu, cigánsku pečienku a pečenú klobásu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.07.2017


Vážení obyvatelia !


Oznamujeme vám, že v pohostinstve „Állj meg vándor“

na 21.07.2017  (piatok)

sa dá objednať pečené bravčové koleno,

ktoré si môžete objednať najneskôr do  19.07.2017 (streda).


 

 

 

 

 

14.07.2017

http://vydrany.sk/files/1.jpg 

 

... 

 

http://vydrany.sk/files/2.jpg


 

 

 

 

12.07.2017

Vážení obyvatelia !

 

Z úcty k pamiatke zosnulej vám oznamujeme,

 

že vo veku 80 rokov zomrela naša bývalá občianka

 

vdova Mária Vasová, rodená Valková.

 

Pohreb zosnulej bude dňa 13.07.2017,

 

vo štvrtok o 15.00 hod. na miestnom cintoríne.

 

 

...

 

Vážení obyvatelia !

Oznamujeme vám, že obchodní zástupcovia Slovakia Energy s.r.o dnes

( 12.07.2017) budú chodiť po našej obci ohľadom optimalizácii cien elektriny a plynu. Zástupcovia sa preukážu preukazom. Distribúcia zostáva Západoslovenským energetikám, a.s. a SPP.

Prosíme našich obyvateľov, aby pred podpísaním novej zmluvy  o poskytovaní energií – plyn a elektrina, dôkladne preštudovali zmluvu o poskytovaní služby  v záujme predídenia neskorších nezrovnalostí a reklamácií.


 

 

 

 

 

10.07.2017

Vážení obyvatelia !


Oznamujem vám, že v pohostinstve „Állj meg vándor“

dňa 14.07.2017 (piatok)

ponúkajú fazuľový guláš s lángošom.


 

 

 

 

 

 

 

30.06.2017

  Vážení obyvatelia !

 

Z úcty k pamiatke zosnulej vám oznamujeme,

 

že vo veku 59 rokov zomrela naša spoluobčianka

 

Viola Snovická, rodená Lukácsová.

 

Pohreb zosnulej bude dňa 04.07.2017,

 

v utorok o 15.00 hod. na miestnom cintoríne.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2017

 

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že

majstrovský zápas 29 kola

TRSTICE -  VYDRANY

sa odohráva dňa 11.06.2017,

v nedeľu o 17.00 hodine

v obci Trstice.

 

Autobus s fanúšikmi odchádza

v nedeľu o 15.30 hod. od budovy

pohostinstva „Állj meg vándor“.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2017

 

Vážení obyvatelia!

 

AGROSTAAR KB vám oznamuje,

že z technických príčin

nebude predávať čerstvé kravské mlieko od 7. júna,

po oprave auta obyvatelia budú informovaní o začiatku predaja.


 

 

 

 

 

06.06.2017

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme vám, že dňa 07.06.2017,

v stredu večer  o 20.00 hodine

v obývanej časti obce Vydrany sa uskutoční

preventívne striekanie komárov.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.2017

 

Vážení obyvatelia !

 

Z úcty k pamiatke zosnulého vám oznamujeme,

  že vo veku 63 rokov zomrel náš spoluobčan

 

Mgr. Loránt Bulajčík.

 

Pohreb zosnulého bude dňa 10.06.2017, v sobotu

 

o 11.00 hod. na miestnom cintoríne.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2017

 

POZVÁNKA

 

Srdečne Vás pozývame v dňoch 09.06.2017 – 10.06.2017,

(piatok, sobota) od 19:00 hod.

do  pohostinstva „Állj meg vándor“

na hudobnú zábavu s Dj.

Bezplatný vstup.

Rezervovanie stolov: Peter Rácz 0905-921-395


 

 

 

 

31.05.2017

Oznamujeme majiteľom psov,

 

že dňa 03.06.2017, v sobotu v čase od 10.00 do 11.00 hod.

pri budove MINIMARKET

sa koná povinné očkovanie psov proti besnote,

 

Cena jedného očkovania stojí 5,-  EUR.


 

 

 

 

29.05.2017

Oznamujeme vám, že dňa 30.05.2017 (utorok) bude miesta pošta zatvorená.


 

 

 

 

18.05.2017


Ponuka – Opatrovateľský kurz 

Kurz:
- pre nezamestnaných
- pre opatrovateľky v domácnosti

a v sociálnych zariadeniach
- pre au-pair detí
Platný v celej EU.
226 hod. akreditovaný kurz

- Osvedčenie v slovenskom a v nemeckom jazyku.

Termín konania kurzu: 02. 06. 2017 – 04.07.2017
(Pre nezamestnaných - povinnosť nezamestnaného

pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 15 dní

pred začatím kurzu je - odovzdať formulár B  

- Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie

-  obdržíte na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny)

Kontakt:
ÚzS SČK DS
Alžbetínske 1203, 4 – poschodie,

č. dverí 404 ( vedľa VUB pobočky)
929 01 Dunajská Streda

Tel. číslo: 031/552 26 87

Mobilné číslo: 0903 558 908

e-mail: dunajskastreda@redcross.sk 

 

 

 

facebook: Slovenský Červený kríž DS

05.05.2017

Vážení obyvatelia !

Srdečne vás pozývame dňa 8. mája 2017 o 17.00 hodine  

na slávnostné kladenie vencov

pri pamätníku padlých v 2. svetovej vojne na miestnom cintoríne.

...

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že

majstrovský zápas 24. kola

NAFC VEĽKÉ BLAHOVO -  ŠK FC VYDRANY

sa odohráva 07.05.2017, v nedeľu o 16.30 hodine

na Veľkoblahovskom futbalovom ihrisku.

...

Vlastník Espressa “OÁZIS” Vám oznamuje, že

dňa 06.05.2017 v sobotu  

je opäť otvorená zmrzlináreň.


Pre návštevníkov bude pripravený

hovädzí guláš.

...

V pohostinstve  „Állj meg vándor“

v dňoch 05.05.2017- 06.05.2017 (piatok, sobota)

ponúkajú hovädzí perkelt. 

...

Touto cestou  vás opätovne upozorňujeme,

že komunály odpad dávajte do zberných nádob

a vedľa týchto nádob nedávajte žiadne iné odpady

vo vreciach alebo v iných nádobách.

Ďalej do zberných nádob nedávajte stavebný odpad, napr. betón.

V prípade nerešpektovania našej žiadosti

firma zaoberajúca sa odvozom odpadu

 tento odpad nebude odvážať.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2017


POSTAVENIE MÁJOVÉHO STROMU
SÚŤAŽ VO VARENÍ HALÁSLE

(rybacej polievky)


v pohostinstve „Állj meg vándor” vo Vydranoch,

29. apríla 2017, v sobotu.


Hlavní organizátori:
Pohostinstvo „Állj meg vándor”,
Občianske združenie „ZA NAŠE ZACHOVANIE”,

miestna organizácia Csemadok, Obec Vydrany.


Zhromaždenie sa začína pred Pohostinstvom „Állj meg vándor“ o 8 hod.
a pred obecným úradom o 8.30 hodine, májový stromček bude nosený po celej dedine, počas ktorého obyvatelia môžu vyzdobiť stromček s farebnými stužkami.
Príchod k pohostinstve „Állj meg vándor” bude približne o 11.00 hod., kde spoločne postavíme pekne ozdobený májový stromček, potom začína súťaž vo varení halásle na dvore pohostinstva „Állj meg vándor”.
Záujemcovia súťaže sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0905 921 395, alebo osobne v pohostinstve.
Každá súťažiaca skupina dostane za darček ryby a palivové drevo, z čoho navarí najchutnejšiu rybaciu polievku. V popoludní cca o 15.00 sa začína ohodnotenie súťaže. Zhotovitelia troch najchutnejších rybacích polievok obdržia ocenenia, a všetky účastníci dostanú cenu útechy.


Hostia si môžu ochutnať pečené ryby, rybaciu polievku (halásle), pečenú klobásu, cigánsku pečienku a srnčí guláš.


Srdečne očakávame každého záujemcu!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017


Oznamujeme priaznivcom futbalu, že

majstrovský zápas 22. kola

Šoporňa -Vydrany

sa odohráva 23.04.2017,

v nedeľu o 16.00 hodine  

v obci Šoporňa.


Autobus s fanúšikmi odchádza

v nedeľu o 13.50 hod. od budovy

pohostinstva „Állj meg vándor“.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2017


Vážení obyvatelia!


Slovenská pošta, a.s.,

na základe poverenia spoločnosťou SPP

- distribúcia, a. s., bude

od 18. apríla 2017 (utorok)

vykonávať v našej obci

odpočty spotreby zemného plynu.

Pracovník pošty - doručovateľ miestnej pošty,

ktorý príde vykonať odpočet plynomeru

v poobedňajších hodinách sa preukáže

služobným preukazom Slovenskej pošty.

Miestna pošta vás prosí, aby ste brány nechali pootvárane.


 

 

 

 

 

 

 

11.04.2017

 

Vážení obyvatelia !


Z úcty k pamiatke zosnulého vám oznamujeme,

  že vo veku 71 rokov zomrel náš spoluobčan

 

Ladislav Czucz.

 

Pohreb zosnulého bude dňa 13.04.2017, vo štvrtok

o 15.00 hod. na miestnom cintoríne.


 

 

07.04.2017

https://lh3.googleusercontent.com/NTtEQP_6dqWdDnKzbrDOm3AkGayIUFy2rJABcGYVLaV5BMZtIev2K1KNE_D68-0zRDD1aUFwuDL68L9T7IppfZoIRS4kLZzkXlLO8uxB3Mv_7ULPLBTXpPSkbo9rpqgWY77YoMdRlD5XP_jjVA


Vážení obyvatelia!


Oznamujeme vám, že firma JUKKA, s.r.o

dňa 11.04.2017, v utorok

v čase od 13.15 do 13.45 hod.

pred pohostinstvom „Állj meg vándor“

bude predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe:

jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.

...

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že

majstrovský zápas 20. kola

PATA -VYDRANY

sa odohráva 09.04.2017,

v nedeľu o 15.30 hod.  

v obci Pata.


Autobus s fanúšikmi odchádza

v nedeľu o 13.30 hod. od budovy

pohostinstva „Állj meg vándor“.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2017

https://lh6.googleusercontent.com/FFsmxANayREIV3T9TVaY7RDloIJZI7GdS69y5BGjSHz9gXT2VV73IoQ2Nl4ISa2yiotBdYR46f7gGckPi7pHV-ignXMZ3DgYc48XUYTU9XaOBjSAjb7w8YhniuMCvajxV7Hhf-d7R4dvehQ8mQ


Vážení obyvatelia !


Oznamujeme vám, že

dňa 07.04.2017, v piatok o 18.00 hod.

v miestnom kultúrnom dome sa uskutoční

majstrovské stolnotenisové stretnutie


o titul majstra Slovenska


FINÁLE


SK VYDRANY

 

SK DUDINCE .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2017

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že

majstrovský zápas 19. kola

ŠK FC VYDRANY – ŠK VÁHOVCE

sa odohráva 02.04.2017, v nedeľu o 15.30 hodine  

na miestnom futbalovom ihrisku.

 

...

 

V pohostinstve  „Állj meg vándor“

v dňoch 31.03.2017- 01.04.2017 (piatok, sobota)

ponúkajú srnčí guláš

a na 07.04.2017 (piatok)

sa dá objednať pečené bravčové koleno,

ktoré si môžete objednať

najneskôr do 05.04.2017 (streda). 


 

 

 

 

 

27.03.2017

https://lh4.googleusercontent.com/xUeUdkIcwnon6K-g2lV2Lx0QyQIpdGzI0Mhfcm4AC99fuBUkphUQjDhlUyYR73Dl1PGPNq8cxrxoz3hddAQwg3hrViFDnBC0wHhhesdO4XKLt3YeIj2K0hZscZEh5IFC_0SFM0Nv2xV-RzDc

Ponuka – Opatrovateľský kurz 

Kurz:
- pre nezamestnaných
- pre opatrovateľky v domácnosti

a v sociálnych zariadeniach
- pre au-pair detí
Platný v celej EU.
226 hod. akreditovaný kurz

- Osvedčenie v slovenskom a v nemeckom jazyku.

Termín konania kurzu: 28. 04. 2017 - 30. 05. 2017
(Pre nezamestnaných - povinnosť nezamestnaného

pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 15 dní

pred začatím kurzu je - odovzdať formulár B  

- Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie

-  obdržíte na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny)

Kontakt:
ÚzS SČK DS
Alžbetínske 1203, 4 – poschodie,

č. dverí 404 ( vedľa VUB pobočky)
929 01 Dunajská Streda

Tel. číslo: 031/552 26 87

Mobilné číslo: 0903 558 908

e-mail: dunajskastreda@redcross.sk

facebook: Slovenský Červený kríž DS

 

...

 

https://lh3.googleusercontent.com/NTtEQP_6dqWdDnKzbrDOm3AkGayIUFy2rJABcGYVLaV5BMZtIev2K1KNE_D68-0zRDD1aUFwuDL68L9T7IppfZoIRS4kLZzkXlLO8uxB3Mv_7ULPLBTXpPSkbo9rpqgWY77YoMdRlD5XP_jjVAVážení obyvatelia!


Oznamujeme vám, že firma JUKKA, s.r.o

dňa 30.03.2017, vo štvrtok

v čase od 13.15 do 13.45 hod.

pred pohostinstvom „Állj meg vándor“

bude predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe:

jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.


 

 

 

 

20.03.2017

https://lh6.googleusercontent.com/FFsmxANayREIV3T9TVaY7RDloIJZI7GdS69y5BGjSHz9gXT2VV73IoQ2Nl4ISa2yiotBdYR46f7gGckPi7pHV-ignXMZ3DgYc48XUYTU9XaOBjSAjb7w8YhniuMCvajxV7Hhf-d7R4dvehQ8mQ


Vážení obyvatelia !


Oznamujeme vám, že

dňa 21.03.2017, v utorok o 18.00 hod.

v miestnom kultúrnom dome sa uskutoční

medzinárodné stolnotenisové stretnutie

STREDOEURÓPSKA SUPERLIGA


SEMIFINÁLE


SK VYDRANY

ČESKO U21.


 

 

 

 

15.03.2017


Oznamujeme priaznivcom futbalu,

že ŠK FC Vydrany

v 17. kole v 5. lige v skupine juh

dňa 18.03.2017, v sobotu o 14.30 hodine  

odohrá majstrovský zápas

proti mužstvu  TJ Kostolné Kračany

na miestnom futbalovom ihrisku.


FC Vydrany prosí svojich fanúšikov  o čo najvyššiu účasť

na  tomto zápase z dôvodu podpory nášho mužstva. 

 

... 

 

https://lh6.googleusercontent.com/FFsmxANayREIV3T9TVaY7RDloIJZI7GdS69y5BGjSHz9gXT2VV73IoQ2Nl4ISa2yiotBdYR46f7gGckPi7pHV-ignXMZ3DgYc48XUYTU9XaOBjSAjb7w8YhniuMCvajxV7Hhf-d7R4dvehQ8mQ


Vážení obyvatelia !


Oznamujeme vám, že

dňa 17.03.2017, v piatok o 18.00 hod.

v miestnom kultúrnom dome sa uskutoční

majstrovské stolnotenisové stretnutie


o titul majstra Slovenska


SEMIFINÁLE


SK VYDRANY

DVOJNÁSOBNÝ MAJSTER SLOVENSKA 2015 a 2016

MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU .

 

...

 


Vážení obyvatelia!

Oznamujeme vám, že

dňa 24.03.2017 sa uskutoční

jarné upratovanie

na území obce Vydrany.


Zbierame:

elektroodpad – biela technika( domáce spotrebiče, práčky), čierna technika (televízory, videá), kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad (  matrace, postele, kreslá, stoličky, textil) objemový odpad  atď.


Nezbierame:

rastlinný odpad, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad


Žiadame obyvateľov obce, aby odpad vyložili pred svoj dom ráno na 7.30 hod., ktorý nákladným autom IVECO pozbiera Združenie podnikateľov Gulázsi.

Vážení obyvatelia, touto cestou vás upozorňujeme na skutočnosť, že sa nežiaduce osoby, z iných obcí môžu dozvedieť o našom jarnom upratovaní a môžu sa objaviť na mieste akcie, preto vás prosíme, neumožníte im, aby vami vyložené odpady rozsypali a tým ohrozovali verejný poriadok a bezpečnosť. Prosíme vás, ak zbadáte takúto činnosť, oznámte to obecnému úradu.


 

 

 

 

10.03.2017


Vážení obyvatelia !Oznamujeme vám, že Obecný úrad vo Vydranoch

bude dňa 13.03.2017  (pondelok)

zatvorený z technických príčin.


 

 

 

 

07.03.2017

Vážení obyvatelia!


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

OZ Dunajská Streda vám oznamuje, že

od 08.03.2016 (streda) vykonáva

odčítavanie stavu vodomerov.


 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2017


Vážení obyvatelia !


Z úcty k pamiatke zosnulej vám oznamujeme,

  že vo veku 31 rokov zomrela naša  spoluobčianka

 

Priska Sáhová.

 

Pohreb zosnulej bude dňa 24.02.2017, v piatok o 15.00 hod.

na miestnom cintoríne.


 

 

 

 

 

http://vydrany.sk/files/ScanImage001_2.jpg 

http://vydrany.sk/files/ScanImage002_2.jpg


 

 

 

 

 

06.02.2017

Vážení obyvatelia !

Oznamujeme vám, že zajtra, t.j. 07.02.2017 bude miesta pošta zatvorená.


 

 

 

 

 

 

 

23.01.2017

 

Vážení obyvatelia !


Z úcty k pamiatke zosnulého vám oznamujeme,

  že vo veku 69 rokov zomrel náš spoluobčan

 

Štefan Hodoši.

 

Pohreb zosnulého bude dňa 25.01.2017, v stredu o 15.00 hod.

na miestnom cintoríne.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2017


Vážení obyvatelia !


Z úcty k pamiatke zosnulého vám oznamujeme,

  že vo veku 66 rokov zomrel náš spoluobčan

 

František Kardoš.

 

Pohreb zosnulého bude dňa 18.01.2017, v stredu o 13.00 hod.

na miestnom cintoríne.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2017

 

https://lh6.googleusercontent.com/FFsmxANayREIV3T9TVaY7RDloIJZI7GdS69y5BGjSHz9gXT2VV73IoQ2Nl4ISa2yiotBdYR46f7gGckPi7pHV-ignXMZ3DgYc48XUYTU9XaOBjSAjb7w8YhniuMCvajxV7Hhf-d7R4dvehQ8mQ


Vážení obyvatelia !


Oznamujeme vám, že

dňa 12.01.2017, vo štvrtok o 18.00 hod.

v miestnom kultúrnom dome sa uskutoční

majstrovské stolnotenisové stretnutie


EXTRALIGA


SK VYDRANY

DVOJNÁSOBNÝ MAJSTER SLOVENSKA 2015 a 2016

MSK ČADCA. 

 

 

a dňa 13.01.2017, v piatok o 18.00 hod.


SK VYDRANY

DVOJNÁSOBNÝ MAJSTER SLOVENSKA 2015 a 2016

HONTIANSKÉ TRSŤANY/DUDINCE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.2017

POZVÁNKA


Materská škola  vo Vydranoch

vás srdečne pozýva


na BENEFIČNÝ PLES,


ktorý sa koná dňa 28. JANUÁRA 2017 o 19.00 hod.

v miestnom kultúrnom dome.


Cena vstupenky je 20,-  €.


Predpredaj vstupeniek  v miestnej materskej škole.

V cene  vstupenky sú zahrnuté: aperitív, 2x večera, dezert a káva.


Hudba: Csavargók 

 

 

 

 

 http://vydrany.sk/files/2016_1.png 
...


http://vydrany.sk/files/2015.png 
...
 
 

...

2013 

 

...

 

2012

 

...

 

2011