Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY-459/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 1748/2022

Oznam prerokovanie návrhu Uzemného plánu obce Vydrany — Zmeny a doplnky č. 4

Vyvesené: 8. 9. 2022

Dátum zvesenia: 24. 9. 2022

Späť