Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-DS-PLO-2022

Číslo registratúrneho záznamu: 008996-5

Poverenie poľovníckej organizácie Poľovníckeho združenia SPZ Nagyabony na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o Zver v uznanom poľovnom revíri Veľké Blahovo - oznámenie o začatí konania

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 10. 8. 2022

Zodpovedá: Správca2 Webu2

Späť