Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY-796/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 1560/2022

Úradný výpis Z Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Vydrany č. 672 zo dňa 19.07.2022

Vyvesené: 10. 8. 2022

Dátum zvesenia: 26. 8. 2022

Späť