Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY - 682/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 1159/2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Attila Nagy

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 2. 7. 2022

Späť