Vydrany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Všeobecné záväzné nariadenie

2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách

20230717-Dodatok_c_1_k_VZN_c_2_2017-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,12 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 12. 9. 2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch

20230822-Dodatok_c_1_k_VZN__c_3_2022-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 599,18 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 7. 9. 2023

Dodatok č. 1. 2023 k VZN č.1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi stavebnými odpadmi na území obce Vydrany

20231017-Dodatok_k_VZN_c_1_1_2017-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,47 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 7. 11. 2023

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Základnej školy s materskou školou, a školského zariadenia obce Vydrany

20230117-Dodatok_c_2_k_VZN_c_1_2022_o_urceni_vysky_dotacie_ZS-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 14. 2. 2023

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2022 Dotácia po úprave rozpočtu na rok 2023 na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej školy s materskou školou a školského zariadenia Obce Vydrany

20230831-Dodatok_c_1_k_VzN_c_1_2022-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,79 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 7. 9. 2023

VZN č.01/2023 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome vo Vydranoch

vzn 012023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,93 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 18. 10. 2023

2022

Dodatok č. 1 k VzN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Základnej školy s materskou školou a školského zariadenia v obce Vydrany

20220926-Dodatok_c_1_k_VZN_1_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,59 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 7. 9. 2023

Dodatok č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2021 o miestnych poplatkoch - Poplatok za užívanie zariadení vo vlastníctve obce

20220501-Dodatok_c_1_k_VZN_obce_Vydrany_c_2_2021_o_miestnych_poplatkoch-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 28. 4. 2022

DODATOK č. 2 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

20221216-Dodatok_c_2_k_VZN_c_2_2020_o_ustanoveni_miestneho_poplatku_za_rozvoj-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 546,78 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 14. 2. 2023

Dodatok č.5 k VZN Obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20220101-Dodatok_c_5_k_VZN_6-2014-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,27 kB
Stiahnuté: 174×
Vložené: 31. 3. 2022

Návrh - DODATOK č. 2 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

20221124-Navrh_DODATOK_c_2_k_VZN_obce_Vydrany_c_2_2020_o_ustanoveni_miestneho_poplatku_za_rozvoj-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,36 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 24. 11. 2022

Návrh - Dodatok č.6 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20220121-VZN_sadzba_popl-2021_dodatok_c_6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,48 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 9. 2. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Základnej školy s materskou školou, a školského zariadenia obce Vydrany

20220616-VZN_c_1_2022-220616092729_0001-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 604,25 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 16. 6. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vydrany č. 02/2022 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Vydrany

20220506-VZN_obce_Vydrany_c_2_2022_o_poplatkoch_za_znecistovanie-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,72 MB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 23. 6. 2022

VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch

20221216-VZN_c_3_2022_o_miestnych_poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 24. 8. 2023

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20221215-VZN_c_4_2022-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,07 MB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 7. 11. 2023

2021

DODATOK č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

20211116-Dodatok_c_1_k_VZN_c_2_2020_poplatok_za_rozvoj-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,19 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 25. 11. 2021

Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20210415-Dodatok_c2_k_VZN_6-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,35 kB
Stiahnuté: 171×
Vložené: 16. 4. 2021
Zobrazené 1-20 z 127