Vydrany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Všeobecné záväzné nariadenie

2023

2022

Dodatok č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2021 o miestnych poplatkoch - Poplatok za užívanie zariadení vo vlastníctve obce

20220501-Dodatok_c_1_k_VZN_obce_Vydrany_c_2_2021_o_miestnych_poplatkoch-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260 kB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 28. 4. 2022

Dodatok č.5 k VZN Obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20220101-Dodatok_c_5_k_VZN_6-2014-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,27 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 31. 3. 2022

Návrh - DODATOK č. 2 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

20221124-Navrh_DODATOK_c_2_k_VZN_obce_Vydrany_c_2_2020_o_ustanoveni_miestneho_poplatku_za_rozvoj-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,36 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 24. 11. 2022

Návrh - Dodatok č.6 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20220121-VZN_sadzba_popl-2021_dodatok_c_6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,48 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 9. 2. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Základnej školy s materskou školou, a školského zariadenia obce Vydrany

20220616-VZN_c_1_2022-220616092729_0001-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 604,25 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 16. 6. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vydrany č. 02/2022 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Vydrany

20220506-VZN_obce_Vydrany_c_2_2022_o_poplatkoch_za_znecistovanie-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,72 MB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 23. 6. 2022

2021

DODATOK č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

20211116-Dodatok_c_1_k_VZN_c_2_2020_poplatok_za_rozvoj-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,19 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 25. 11. 2021

Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20210415-Dodatok_c2_k_VZN_6-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,35 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 16. 4. 2021

Dodatok č.3 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20211026-Dodatok_c3_k_VZN_06_2014-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,61 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 4. 11. 2021

Dodatok č.4 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20211116-Dodatok_c_4_k_VZN_6_2014_dane_a_KO-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,01 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 25. 11. 2021

Návrh - DODATOK č. 1 k VZN obce Vydrany č. 2/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

20211018-Navr-Dodatok_c_1_k_VZN_c_2_2020_poplatok_za_rozvoj-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,49 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 11. 11. 2021

Návrh - Dodatok č. 4/2021 k VZN č. 4/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany.

20211028-Navrh-Dodatok_c_4_k_VZN_c_4_2015_Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,15 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 11. 11. 2021

Návrh - Dodatok č.2 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20210326-Navrh_dodatku_c2_k_VZN_6-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,29 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 16. 4. 2021

Návrh - Dodatok č.4 k VZN obce Vydrany č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

20211018-Navrh-Dodatok_c_4_k_VZN_6_2014_dane_a_KO-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,35 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 11. 11. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnych poplatkoch

vzn 2-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,14 MB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 11. 3. 2022

VZN č. 1/2021 o určení termínu, miesta a času zápisu detí 1, ročníka základných škôl a predškolskej dochádzky v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vydrany

20210414-VZN-termin_zapisu_ZS_MS_Vydrany-OCR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,67 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 4. 5. 2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vydrany

d1 k vzn 62014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,12 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 7. 1. 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012, ktorý určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskom pôsobnosti Obce Vydrany

20201211-VZN_3_2012_dodatok_c_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,43 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 20. 9. 2022
Zobrazené 1-20 z 116