Navigácia

Obsah


                               

Vítame Vás v našej obci

 

obrazok

Miestny rozhlas

14.06.2019

Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že majstrovský zápas 30. kola Vydrany – Dolné Saliby sa odohráva 16.06.2019, v nedeľu o 17.00 hodine na miestnom futbalovom ihrisku.

Detail

Aktuality

26.04.2019

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru Od 26.04.2019 od 15.00 hod. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na celé územie okresu Dunajská Streda a obzvlášť na lesných pozemkoch s okamžitou platnosťou podľa § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. V tomto čase je zakázané spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Zároveň informujeme obyvateľov obce o celoročnom zákaze vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. Toto vyhlásenie je platné až do odvolania. Za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Vydrany č. 1/2007 o verejnom poriadku je možné uložiť pokutu.

Detail

26.04.2019

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

RIADITEĽSTVO MATERSKEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM VO VYDRANOCH OZNAMUJE VÁŽENÝM RODIČOM, ŽE TERMÍN ZÁPISU DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 JE OD 02. MÁJA DO 31. MÁJA 2019.

Detail

Fotogaléria

07.12.2018

Stretnutie s Mikulášom

Stretnutie s Mikulášom

Detail

26.11.2018

Deň dôchodcov 2018

Deň dôchodcov 2018

Detail