Navigácia

Obsah


                               

Vítame Vás v našej obci

 

obrazok

Miestny rozhlas

19.01.2023

Samoodpočet

Vážení obyvatelia!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) rozhodol sa ustanoviť cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia %

Detail

19.01.2023

Referendum 2023

Vážení obyvatelia!

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 21. januára 2023, v sobotu ráno od 7:00 do 22:00 hodiny sa koná referendum. V obci Vydrany budú 2 volebné okrsky. Okrsok č. 1. je v Kultúrnom dome Vydrany a okrsok č. 2 je v budove Základnej školy vo Vydranoch. Upozorňujeme voličov, %

Detail

10.01.2023

SUSR

Vážení obyvatelia

Štatistický úrad SR v Trnave na Kontaktnom mieste v Dunajskej Strede –Korzo Bélu Bartóka 3, hľadá zamestnanca s nástupom od 1.2.2023 %

Detail

10.01.2023

ZsVS

Vážení obyvatelia!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Dunajská Streda vám oznamuje, že od 09.01.2023 do 13.01.2023 vykonáva odčítavanie stavu vodomerov.

Detail

22.12.2022

Vážení obyvatelia!

Farárka Silvia Virághová Vám oznamuje o služby božie počas vianočných sviatkov:%

Detail

Aktuality

06.12.2022

Tradičný jarmok vianočných dobrôt

Rodičovské združenie pri materskej škole vás srdečne pozývajú dňa 17. decembra od 9:00tej do 16-tej hodiny na terasu pohostinstva Állj meg vándor na tradičný jarmok vianočných dobrôt, ktoré sú pečené láskou všetkých mamičiek. %

Detail

24.11.2022

Ukončenie platnosti programu starostlivosti o lesy

pre Lesný celok Galanta platného na roky 2015 - 2024 — oznámenie

Detail

Kalendár akcií

06.02.2023

Selektívny zber plastov

Selektívny zber plastov

Detail

08.02.2023 - 09.02.2023

Odvoz biologického odpadu

Odvoz biologického odpadu

Detail

15.02.2023 - 16.02.2023

Odvoz komunálneho odpadu

Odvoz komunálneho odpadu

Detail