Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Oznamy a informácie 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2019 24.06.2019 08.07.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Vydrany - Vojtech Csiba 19.06.2019 05.07.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Vydrany - Eva Borárosová 14.06.2019 30.06.2019
Územné rozhodnutie / "IBV Vydrany - Orechový sad" 07.06.2019 23.06.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Vydrany / Árpád Simon a manž. Zuzana Simonová 14.05.2019 30.05.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Vydrany / Nikoleta Evanson 14.05.2019 30.05.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Vydrany / Tibor Czucz a manž. Ildikó 14.05.2019 30.05.2019
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho konania - "IBV Vydrany - Orechový sad" 02.05.2019 17.05.2019
Územné rozhodnutie - č.4830/OcUVY-1586/2018/033-KNA/004 29.04.2019 15.05.2019
Návrh záverečného účtu Obce Vydrany za rok 2018 24.04.2019 10.05.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Vydrany / MVDr. Norbert Róth 16.04.2019 02.05.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Vydrany / JUDr. Juraj Czirfusz 16.04.2019 02.05.2019
Verejná vyhláška - Jarná deratizácia 01.04.2019 20.05.2019
Rozhodnutie - OcUVY - 58/2019-007 18.03.2019 02.04.2019
Oznámenie o začatí správneho konania / výrub dreviny - Tomáš Balódi 27.02.2019 07.03.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehn. majetku Obce Vydrany/ Róbert Karácsony a manž. Alica 19.02.2019 07.03.2019
Zverejnenie zámeru prenechávania majetku Obce Vydrany do nájmu /Maxnetservices, s.r.o. 19.02.2019 07.03.2019
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestn. obhliadky 07.02.2019 25.02.2019
Oznámenie o začatí správneho konania / Peter Bokora 06.02.2019 14.02.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obec Vydrany / Ján Tászli a manž. Hajnalka 25.01.2019 10.02.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK