Navigácia

Obsah


                               

Vítame Vás v našej obci

 

obrazok

Miestny rozhlas

08.04.2020

Vážení obyvatelia, 1

Vážení obyvatelia!

Touto cestou žiadame Vás o prísne dodržiavanie vládou zavedených opatrení týkajúcich sa návštevy obchodov s potravinami. Žiadame dôchodcov o prísne dodržiavanie pre nich vyhradených hodín nákupu, a to v predpoludní od 9 do 12 hodiny. Zároveň žiadame ostatné vekové skupiny, aby svoje nákupy uskutočnili v časových intervaloch predpoludní od 6 do 9 hodiny a popoludní od 12 do 18 hodiny, aby prevádzkovatelia obchodov s potravinami neboli nútení uplatňovať sankcie za prípadné porušenie týchto opatrení . Za pochopenie Vám ďakujeme

Detail

Aktuality

08.04.2020

Tisztelt Lakosság !  1

Vážení spoluobčania!

Chráňme prírodu pred požiarmi S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť. Občanom sa zakazuje: a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Občania sú povinní: Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto opatrení: a) spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia, b) miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých materiálov, c) spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách, d) vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení, e) mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou. Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje: a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru, c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok. Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

Detail

24.03.2020

Vážení obyvatelia!

Vážení obyvatelia!

Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek. Bližšie informácie v priloženom PDF dokumente.

Detail

23.03.2020

Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Vzhľadom na krízovú situáciu Vás touto cestou informujeme o ďalšom postupe rozdeľovania ochranných rúšok pre našich obyvateľov. V prípade, ak ste ešte neobdržali ochranné rúško od obce, prosíme kontaktujte nás na t.č. 0951/400720. Nepodceňujte súčasnú situáciu a chráňte seba aj ostatných.

Detail

23.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

17.03.2020

Vážení obyvatelia!  1

Vážení obyvatelia!

Od dnešného dňa začíname s prerozdeľovaním ochranných rúšok na území obce. V priebehu popoludnia budú rúška pre našich seniorov doručené prostredníctvom členov Miestneho spolku Červeného kríža. O ďalšom postupe pri rozdeľovaní ochranných rúšok Vás budeme postupne informovať. Zároveň Vás žiadame, aby ste striktne dodržiavali bezpečnostné predpisy, keďže počet nakazených v Dunajskostredskom okrese stúpol na 4 osoby. Touto cestou opakovane žiadame seniorov starších ako 65 rokov a matky maloletých detí do 3 rokov, aby minimalizovali návštevy miestnych obchodov, v záujme zachovania svojho zdravia.

Detail

16.03.2020

Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Vzhľadom na krízovú situáciu Vám oznamujeme, že od 17.03.2020 budú zavedené nasledovné opatrenia na území obce Vydrany: Do potravín vstup bude možný len po jednom v rúšku, pri vstupe do miestnosti musíte si dezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom ďalej Kuchyňa Mona zabezpečuje jedine rozvoz jedľa, z dôvodu ochrany zdravia nie je možné sa stravovať na mieste. Opatrenia sú v záujme zachovania zdravia nás všetkých, dávajme pozor jeden na druhého.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií