Navigácia

Obsah


                               

Vítame Vás v našej obci

 

obrazok

Miestny rozhlas

29.05.2020

Vážení obyvatelia!

Obecný úrad oznamuje obyvateľom , že veľká poľná cesta (extravilán obce) sa bude opravovať od 27.05.2020 ( 3 dni), preto vás žiadame, aby ste túto cestu autami nepoužívali. Za pochopenie ďakujeme!

Detail

Aktuality

28.05.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI (NEKOMERČNÉ CHOVY - DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S 1 OŠÍPANOU)

Detail

26.05.2020

OR HaZZ  1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Dunajská Streda dňom 26.05.2020 od 16:00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií