Navigácia

Obsah


                               

Vítame Vás v našej obci

 

obrazok

Miestny rozhlas

26.05.2020

STRÁNKOVÉ  HODINY OcÚ VYDRANY 1

STRÁNKOVÉ HODINY OcÚ VYDRANY

Obecný úrad VYDRANY oznamuje obyvateľom, že od 27.05.2020 (streda) bude obecný úrad otvorený v bežnom režime. Z dôvodu preventívnych a hygienických opatrení žiadame obyvateľov dodržiavať nasledovné opatrenia: • ústa a nos prekryté rúškom, • dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, • vstup do kancelárie v počte 1 osoba, • dodržiavať odstup 2 m.

Detail

Aktuality

28.05.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI (NEKOMERČNÉ CHOVY - DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S 1 OŠÍPANOU)

Detail

26.05.2020

OR HaZZ  1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Dunajská Streda dňom 26.05.2020 od 16:00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií