Navigácia

Obsah


                               

Vítame Vás v našej obci

 

obrazok

Miestny rozhlas

17.09.2020

Vážený dôchodcovia, 1

Vážený dôchodcovia,

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na slovensku vo Vydranoch, touto cestou srdečne pozýva členov organizácie ako aj všetkých dôchodcov obce na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 21. septembra 2020 (pondelok) o 15:30 hod. vo veľkej sále miestneho kultúrneho domu. Ďalej Vám oznamujeme, že počas schôdze členovia budú môcť zaplatiť členský príspevok za rok 2020 a dôchodcovia, ktorí ešte nie sú členmi organizácie sa môžu prihlásiť za člena.

Detail

Aktuality

01.09.2020

Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 01.09.2020

V priložených súboroch Vám Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s., zasiela cestovné poriadky platné od 01. 09. 2020

Detail

31.08.2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Dunajská Streda dňom 31. 08. 2020 od 12:00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií