Navigáció

Tartalom

  Iskola

Beiratkozás 2015 - letöltés itt .pdf, 132,83 kB
 

 

 

Alapiskolák

Iskolája régtől fogva volt a községnek (bár erről pontos adataink nincsenek). Ugyanis feljegyzések szerint 1732-től 1783-ig a hodosi hívek eltiltattak a tanító tartástól is. Azonban a tilalom dacára is voltak tanítói ez idő alatt, mint azt a pozsonyi vármegye nyomozó bizottságának e tárgyban 1774. október 19-én felvett jegyzőkönyve is igazolja.

magyar iskolaAz első tanítót 1774-ben fogadták fel, de mivel a nagyabonyi plébános el akarta zavarni, hét fegyveres nemessel őriztették. Somogyi Antal hodosi ref. lelkész az egyház jegyzőkönyveit és iratait átvizsgálva feljegyezte, hogy 1783.-1883. évig 30 tanító végezte az iskolában a gyermekek oktatását, akik közül többen valószínűleg üldöztetvén elmenekültek. Közülük említésre méltóak: Szathmári György, egy Mihály deák néven ismert egyén, és egy Simon Péter nevű hodosi nemes ember is tanított. 1945-ig további figyelemre méltó tanítók voltak: Nagy Gyula - hősi halált halt, Czirók János és Czirók Dezső, Páncél Lajos, Demény Teréz - az első nő, és Végh Gyula. Még azokban az időkben is, amikor tilos volt a tanítók tartása, gyermekeik részére a hodosi reformátusok vándortanítókat tartottak, akik elé még a katolikus atyafiak is elküldték kicsinyeiket a tudásban való gyarapodásra.

szlovak iskolaHivatalos iratok tanúskodnak arról, hogy 1932. február 20-án a református egyház által önköltséggel építtetett új iskola és tanítói lakás építése be lett fejezve.
1945-ben az iskolát államosították. Feljegyzések szerint ekkor 152 tanulója volt az iskolának.
1994. szeptemberétől az épületek - a kántortanítói lakás és a hozzá tartozó cca. 25 áras telek kivételével - lepusztult állapotban bár, de visszakerültek az egyház tulajdonába. Napjainkban - már a részben felújított épületekben - a hodosi önkormányzat működteti a szlovák (igazgatónő Mgr.Domsitzová Erika) és magyar (igazgatónő Mgr.Méhes Erika) tannyelvű alapiskolát, melyet összesen 24 gyermek látogat. Nevelő és oktató munkát végeznek: Mgr.Süke Lívia tanítónő, valamint Póda Marcela nevelőnő.