Navigácia

Obsah

Hodus komunal s.r.o.

2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 2021/06/01/ZPS - HODUS KOMUNAL - RETURNMARKET Stiahnuté: 5x | 06.07.2021

2020

Zmluva o dielo Stiahnuté: 190x | 06.02.2020

2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č.12768/2019/OI Stiahnuté: 113x | 18.12.2019

Objednávka 4/2019 Stiahnuté: 141x | 09.07.2019

Zmluva o dielo "Vydrany odkanalizovanie BD - 1. etapa kanalizačného výtlačného potrubia" Stiahnuté: 168x | 03.07.2019

Výzva na prekladanie cenových ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) Stiahnuté: 184x | 03.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozp. Obce Vydrany v roku 2019 Stiahnuté: 204x | 02.05.2019

Zmluva o postúpení práv a povinností zo stavebného povolenia č.001/2019/ZPPP Stiahnuté: 277x | 29.04.2019

2018

Nájomná zmluva č.01/2018 Stiahnuté: 335x | 05.11.2018

Faktúra 20180041 Stiahnuté: 308x | 27.09.2018

Faktúra č.2018049 Stiahnuté: 312x | 19.09.2018

Faktúra č. 218008 Stiahnuté: 271x | 13.09.2018

Faktúra č. 18001 Stiahnuté: 258x | 13.09.2018

Objednávka č. 21/2018 Stiahnuté: 286x | 13.09.2018

Faktúra č. 1800000080 Stiahnuté: 284x | 11.09.2018

Faktúra č. 180100127 Stiahnuté: 291x | 06.09.2018

Faktúra č. 180100126 Stiahnuté: 291x | 06.09.2018

Faktúra č.20180804 Stiahnuté: 296x | 06.09.2018

Faktúra č.2018027 Stiahnuté: 294x | 05.09.2018

Objednávka č.19/2018 Stiahnuté: 297x | 05.09.2018

Stránka