Navigácia

Obsah

Rozdelenie tried

 

 

  Trieda Vekové zloženie tried Učiteľky
1. BYSTRÉ JAŠTERIČKY

3-5 ročné deti

počet detí: 21

Mgr. Adriana Gaál

triedna učiteľka

 

Mgr. Alexandra Ághová

 

2. KRTKOVIA

4-6 ročné deti

počet detí: 20

Zuzana Horváthová

triedna učiteľka

 

Bc. Andrea Csongová