Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte Stiahnuté: 16x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka Stiahnuté: 16x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 22x

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Stiahnuté: 11x

Prehlásenie dozora - Búracie povolenie Stiahnuté: 24x

Prehlásenie stavebného dozora - Stavebné povolenie Stiahnuté: 26x

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 14x

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 20x

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 12x

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 21x

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 16x

Žiadost o kolaudáciu stavby Stiahnuté: 25x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 14x

Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území obce Vydrany Stiahnuté: 14x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 15x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 23x

Žiadosť o územné rozhodnutie Stiahnuté: 19x

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 19x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 23x

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 22x

Stránka