Navigácia

Obsah

Rok 2017

Zmluvy

Rámcová zmluva č.4/2017 Stiahnuté: 269x | 02.05.2017

Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu /31.03.2017/ Stiahnuté: 386x | 06.07.2017

Zámenná zmluva č.001/2017/ZZ /22.05.2017/ Stiahnuté: 301x | 22.05.2017

Zmluva č. 12176 08U03 Environmentálny fond /26.06.2017/ Stiahnuté: 287x | 03.07.2017

Zmluva č.37058 Dobrovoľná požiarná ochrana SR /31.05.2017/ Stiahnuté: 265x | 14.06.2017

Zmluva o dielo č.01/OV/2017 WG MOTOKOV s.r.o. /30.01.2017/ Stiahnuté: 261x | 30.01.2017

Zmluva o o prevádzke webového sídla /21.04.2017/ Stiahnuté: 271x | 05.05.2017

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Vydrany č.1/2017 /16.01.2017/ Stiahnuté: 304x | 13.04.2017

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Vydrany č.2/2017 /06.03.2017/ Stiahnuté: 268x | 13.04.2017

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Vydrany č.3/2017 /06.03.2017/ Stiahnuté: 267x | 13.04.2017

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Vydrany č.5/2017 /06.03.2017/ Stiahnuté: 282x | 13.04.2017

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Vydrany č.6/2017 /06.03.2017/ Stiahnuté: 282x | 13.04.2017

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy č.3002/17/009 OTP Banka Slovensko, a.s. /21.06.2017/ Stiahnuté: 293x | 21.06.2017

Zmluva o vytvorení webového sídla /21.04.2017/ Stiahnuté: 245x | 05.05.2017

Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa cp č.:3020253 OTP Banka Slovensko, a.s. /27.02.2017/ Stiahnuté: 348x | 02.03.2017

Faktúry

2U spol. s r.o. č.2011700066 Stiahnuté: 251x | 06.02.2017

Agrotrade s.r.o. č. 20170269 Stiahnuté: 267x | 02.05.2017

Agrotrade s.r.o. č.20170358 Stiahnuté: 260x | 06.06.2017

Agrotrade s.r.o. č.20170359 Stiahnuté: 257x | 06.06.2017

Agrotrade s.r.o. č.20170472 Stiahnuté: 276x | 18.07.2017

Stránka