Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznamy a informácie 2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny / Peter Fűri 24.08.2020 09.09.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastnictva nehnuteľného majetku Obce Vydrany - Rudolf Somogyi a manž. Alžbeta 04.08.2020 20.08.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastnictva nehnutel'ného majetku Obce Vydrany - Žigmund Horváth a Silvia Horváth 24.07.2020 09.08.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastnictva nehnutel'ného majetku Obce Vydrany - Rozália Hodosiová 24.07.2020 09.08.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastnictva nehnutel'ného majetku Obce Vydrany - Peter Fűri 24.07.2020 09.08.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vydrany na II. polrok 2020 06.07.2020 22.07.2020
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019 08.06.2020 23.06.2020
Záverečný účet Obce Vydrany za rok 2019 05.06.2020 22.06.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehn. majetku Obce Vydrany / Juraj Pohár, Anna Pohárová, Mgr. Kitty Pohárová 06.05.2020 22.05.2020
Úradný výpis z Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Vydrany č.227/ Ing. Zuzana Pongráczová 06.05.2020 22.05.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehn. majetku Obce Vydrany / Mgr. Éva Oriskó 05.05.2020 21.05.2020
Úradný výpis z Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Vydrany č.229/ Mgr. Éva Oriskó 05.05.2020 21.05.2020
Stavebné povolenie č. 6496/VY/1056/019/033-HJ/003 - Verejná vyhláška-REC-TEAM, a.s. 23.04.2020 11.05.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehn. majetku Obce Vydrany / JUDr. Szabolcs Hodosy 14.04.2020 30.04.2020
Úradný výpis z Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Vydrany č.217/ Jozef Labuda a manž. Zuzana 09.04.2020 25.04.2020
Úradný výpis z Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Vydrany č.218/ Mgr. Silvia Nagyová a Róbert Šimek 09.04.2020 25.04.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehn. majetku Obce Vydrany / Mgr. Silvia Nagyová - Róbert Šimek 09.04.2020 25.04.2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehn. majetku Obce Vydrany / Jozef Labuda a manž. Zuzana Szamaránszka 09.04.2020 25.04.2020
Oznámenie o výsledku prešetrenia petície / Tamás Hervay 08.04.2020 08.05.2020
Stavebné povolenie č.6296/VY/944/2019/033-HJ/003 - Verejná vyhláška 17.03.2020 02.04.2020
Nahlásenie sadzby poplatkov za uloženie odpadov na skládku 25.02.2020 13.03.2020
Stavebné povolenie - č.6295/VY/945/2019/033-HJ/003 - Verejná vyhláška 07.02.2020 23.02.2020

Oznamy a informácie 2019