#

Navigácia

Obsah

Škola

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ - ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Vydrany

 

tel. kontakt:

ZŠ Vydrany -  0910 751 459

ZŠ s vjm Vydrany - 0910 720 467