Navigácia

Obsah

Škola


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy


Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ - ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Vydrany

 

tel. kontakt:

ZŠ Vydrany -  0910 751 459

ZŠ s vjm Vydrany - 0910 720 467