Navigácia

Obsah

Adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou a na doručenie delegovaných členov:

Obecný úrad Vydrany
Námestie Svätého Štefana 71
930 16 Vydrany

e-mail: ocu@vydrany.sk

 

 

Výsledky vo Vydranoch: