Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.04.2024

2024630200

Vyúčtovacia faktúra ZSVS

-58 242,37 EUR

Západoslov. vodárenská spol., a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

09.04.2024

7583025262

Faktúra za elektrinu - Vydrany

2 155,38 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

23.01.2024

7761766414

Faktúra za elektrinu - Vydrany

2 155,38 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

09.04.2024

7583025272

Faktúra za elektrinu - Veľké Blahovo

2 243,90 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

23.01.2024

7761766426

Faktúra za elektrinu - Veľké Blahovo

2 071,08 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

01.02.2024

8004020027

Poistenie podnikateľských rizík

1 372,13 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

01.02.2024

4000055280

Plán splátok

6 985,44 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

01.02.2024

4000055281

Plán splátok

5 706,70 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2024

20240006

Overenie identifikácie KUV ohľadne RPVS - Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

300,00 EUR

JUDr. Juraj Šikuta

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2024

4000055197

Splátkový kalendár - Vydrany

5 501,65 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2024

7010956578

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - Vydrany

10 624,70 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2024

231208

Vypracovanie Projektového zámeru Integrovanej územnej investície s názvom „Zabezpečenie bezpečnosti

300,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2024

4000055196

Splátkový kalendár - V. Blahovo

6 734,55 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2024

7010956579

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - V. Blahovo

10 874,15 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

19.10.2023

7652683172

Faktúra za elektrinu - V. Blahovo

878,19 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

19.10.2023

7652683161

Faktúra za elektrinu - Vydrany

1 176,03 EUR

ZSE Energia a.s.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

01.08.2023

20230031

Montáž protizápalového uhlíkového filtra na odvetranie kanalizačnej nádrže PČS č.1 na Vodohospodá

648,29 EUR

HLH, s.r.o.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

18.07.2023

7692075243

Faktúra za elektrinu - V. Blahovo

175,42 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

18.07.2023

7692075242

Faktúra za elektrinu - V. Blahovo

878,19 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

18.07.2023

7692075228

Faktúra za elektrinu - Vydrany

1 176,03 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2023

7672532045

Faktúra za elektrinu - Vydrany

1 470,03 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2023

7672532058

Faktúra za elektrinu - V. Blahovo

1 097,75 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

21.02.2023

7751532723

Faktúra za elektrinu - V. Blahovo

219,27 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

21.02.2023

7751532722

Faktúra za elektrinu - V. Blahovo

1 097,75 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

21.02.2023

7751532705

Faktúra za elektrinu - Vydrany

1 470,03 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: