Navigáció

Tartalom

Óvoda

Óvodai beiratás 2018

Óvodai beíratás 2015 - letöltés itt .pdf, 247,37 kB

 


Az intézmény általános adatai

Az intézmény hivatalos elnevezése: Óvoda – Hodos

   Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Vydrany

Az intézmény címe, telefonszáma, e-mail címe: 930 16 Vydrany č. 314

   031/552 38 60

   gaaladriana76@gmail.com

Az intézmény fenntartója: Hodos Község

Intézményvezető:  Mgr. Gaál Adriana

Az óvoda nyitva tartása: Óvodánk munkanapokon 06.45 órától 16.30 óráig üzemel. 

 

Az intézmény alkalmazottaikolektív

Pedagógiai alkalmazottak: Mgr. Gaál Adriana

        Horváthová Zuzana

        Bc. Csongová Andrea

        Mgr. Ághová Alexandra 

Takarító: Hodossyová Estera

   


Óvodánk arculata

 

Óvodánk Dunaszerdahelytől egy kilométerre lévő, mintegy 1500 lélekfőt számláló, kis falucskában található. A hodosi óvoda olyan oktatási-nevelési intézmény, amely egész és félnapos iskolás kor előtti művelődést nyújt a három és hat éves gyermekek, valamint a kötelező iskolalátogatás megkezdését elhalasztott gyermekek számára. Két csoporttal működünk, amelybe az idei tanévben 41 gyermek jár. Óvodánk az 1970-es évek elején nyitotta meg kapuit, és sajnos az idő vasfoga az épület állapotán is nyomot hagyott. A falu vezetősége szívén viseli óvodánk sorsát, így a tavalyi esztendő folyamán megkezdődtek a felújítási munkálatok. Az óvoda mellett működő szülői munkaközösség jótékonysági vásár, szülői bál megrendezésével és szponzori támogatásokkal egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a csoportszobák berendezése és a játékkészlet felszereltsége folyamatosan megújuljon. Tágas óvodaudvarral rendelkezünk, amely optimálisan szolgálja a gyermekek mozgáskészségének kielégítését és fizikai erőnlétük fejlesztését. Az udvarban ovikertet alakítottunk ki, ahol a gyermekek szívesen munkálkodnak, érdeklődve figyelik, miként lesz a magocskából növény és mikor érik be „munkájuk gyümölcse”.

Pedagógiai munkánk a gyermekek iránti szereteten és bizalmon alapszik, de ugyanilyen fontos az érzelmek és gondolatok szabad kinyilvánítása, a gyermekközpontúság, a szülőkkel és a gyermekekkel való nyitott kommunikáció. Az oktatási-nevelési folyamatot új elemekkel, innovatív munkaformákkal és oktatási módszerekkel gazdagítjuk, így fejlesztjük a gyermeki személyiséget az egyéni adottságok tükrében. Mesékkel, versekkel, zenével, mozgással, tánccal és változatos képzőművészeti tevékenységekkel a kultúra és a művészetek iránti vonzalomra neveljük a gyermekeket. Óvodásaink képzőművészeti alkotásaikkal kimagasló eredményeket érnek el, mint külföldi, mint belföldi rajzpályázatokon. Fontosnak tartjuk a könyv, az anyanyelv megszerettetését, de hangsúlyt fektetünk kommunikatív kompetenciáik fejlesztésére államnyelven is, mindezt játékos formában. Élményekben gazdag programokkal, tanulmányi kirándulásokkal, színház- és könyvtárlátogatásokkal színesítjük óvodánk mindennapjait. Közös akciókat szervezünk a szülőkkel, és színvonalas műsorral készülünk minden jelentős ünnepre. A szántóföldeken, a mezőn és a közeli kis erdőben tett séták teret nyitnak az önálló tapasztalatszerzésre, az élmények általi tanulásra, a természet élővilágának megismerésére, mellyel a gyermekek természetszeretetét tápláljuk és a természetvédelem fontosságára neveljük őket. A délutáni érdekköri tevékenységek az óvodán a szülők és a gyermekek igényei szerint folynak: „Gyermekzumba”, „Angol kicsiknek”, „Néptánc, népi gyermekjátékok”.

 

 

Jövőképünk

Óvodánk olyan intézmény szeretne maradni és olyan intézménnyé szeretne válni:

 • melyben bizalmas és családias légkör uralkodik,
 • melyben szakképzett óvónők dolgoznak és a pedagógus-kollektíva állandó,
 • melyet pozitív emberközi kapcsolatok jellemeznek,
 • mely színvonalas oktatást és nevelést nyújt, és a gyermekek jó eredményeket érnek el,
 • mely igazságos bánásmódot biztosít a gyermekek számára kivétel nélkül, és biztosítja a közösségbe való befogadást és elfogadást,
 • mely környezete ösztönző és biztonságos, technikailag és materiálisan jól felszerelt, magas esztétikai értékkel bír,
 • melyben a gyermekek beiskolázási aránya magas, és jól felkészültek mind értelmileg, szociálisan és érzelmileg is az iskolai életre,
 • ahol az óvoda vezetősége támogatja a továbbképzéseket, amelyeken az óvónők szívesen vesznek részt,
 • ahol a pedagógusok célja a szakmai fejlődés mellett, pedagógiai tevékenységük minőségének javítása,
 • mely kellő anyagi eszközzel rendelkezik az igényesebb tervek megvalósításához,
 • mely szorosan és sikeresen együttműködik a családdal, a fenntartóval, az alapiskolákkal és a tanácsadó intézményekkel.

 

 

Óvodánk küldetésnyilatkozata

Óvodánk küldetése, hogy nyugodt, családias, szeretetteljes légkör megteremtésével biztosítsuk a gyermekek számára a boldog és egészséges gyermekkort, melynek eredményeképpen óvodásaink egymással toleráns, segítőkész és tevékeny gyermekekké válnak. Széleskörű és változatos pedagógiai programunk a gyermeki személyiség kibontakoztatásán, fejlesztésén, az élmények általi tanuláson, az önálló tapasztalatszerzésen és a sikerélmények átélésének biztosításán alapul. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi nevelésre, az egészséges életmód szokásainak kialakítására, a természetvédelemre és a kreativitás fejlesztésére. Célunk, hogy megkönnyítsük és elősegítsük a gyermekek számára a problémamentes iskolába való átlépést. Mindezt szakképzett, gyermekszerető, a minőség iránt elkötelezett, szakmailag igényes, nyitott és a környezet igényeihez alkalmazkodó pedagógusokkal valósítjuk meg.