Vydrany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry, zmluvy a objednávky

Číslo zmluvy:
00
Názov:
Zmluva o dielo
Predmet zmluvy:
Predmetom tejto Zmluvy je : Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby 1L.“ pre financovanie projektu Objednávateľa (ďalej len ako „Žiadosť“): a poskytnúť súvisiace poradenstvo.
Cena:
900,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Vydrany
IČO: 00228788
Adresa: Nám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
2. Zmluvná strana:
MEDEX SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 50506609
Adresa: Ul. gen. Klapku 2962/32, 94501, Komárno, Slovenská republika
Meno podpisujúcej osoby:
Mgr. Ladislav Balódi
Funkcia podpisujúcej osoby:
Starosta
Dátum zverejnenia:
17. 8. 2021
Dátum účinnosti zmluvy:
18. 8. 2021
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené