Vydrany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry, zmluvy a objednávky

Číslo dodatku k zmluve:
Dodatok k 00 P zo dňa 23.3.2021
Názov:
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTOVAN Í SLUŽIEB VODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Číslo zmluvy:
Predmet zmluvy:
Strany sa dohodli, že odo dňa účinnosti tohto Dodatku bude Poskytovateľ plniť svoje povinnosti voči Objednávateľovi týkajúce sa zneškodňovania, resp. zhodnocovania odpadu prostredníctvom Prekládkovej stanice Poskytovateľa a zmluvného poskytovateľa služieb zneškodňovania resp. hodnocovania odpadu.
Cena:
neuvedené
1. Zmluvná strana:
Obec Vydrany
IČO: 00228788
Adresa: Nám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
2. Zmluvná strana:
PURA W, spol. s r.o.
IČO: 52 216 667
Adresa: Hlavná 5539/2, Dunajská Streda
Meno podpisujúcej osoby:
Mgr. Ladislav Balódi
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta
Dátum účinnosti zmluvy:
28. 10. 2022
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
26. 10. 2022
Dátum zverejnenia:
27. 10. 2022