Navigácia

Obsah

Hodus komunal s.r.o.

2016

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 5x | 12.08.2017

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme poľnohosp.pozemkov č.1-2016-PP Stiahnuté: 5x | 12.08.2017

Dodatok č.1-O ku kúpnej zmluve - Agropodnika.s.Trnava Stiahnuté: 1x | 12.08.2017

Dodatok č.2-H - Agropodnika.s. Trnava Stiahnuté: 2x | 12.08.2017

Dodatok č.3-P - Agropodnik a.s. Trnava Stiahnuté: 2x | 12.08.2017

Kúpna zmluva č.259-HPO-K-2016 - Agropodnik a.s. Trnava Stiahnuté: 3x | 12.08.2017

Nájomná zmluva na prenájom poľnohosp.pozemkov - HODUS KOMUNAL Stiahnuté: 4x | 12.08.2017

Zmluva o poskytovaní služieb - Západoslov. vodárenská spol., a.s. Stiahnuté: 1x | 12.08.2017

2015

Dodatok č.1 k Zmluve o výkone správy Stiahnuté: 2x | 12.08.2017

Dodatok č.1 ku komisinárskej zmluve Stiahnuté: 1x | 12.08.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o výkone správy Stiahnuté: 3x | 12.08.2017

Dodatok č.2 ku Komisinárskej zmluve Stiahnuté: 1x | 12.08.2017

Komisionárska zmluva Stiahnuté: 2x | 12.08.2017

Komisionárska zmluva č. 2-2015 Stiahnuté: 3x | 12.08.2017

Kúpno predajná zmluva -Tibor Gombos Stiahnuté: 1x | 12.08.2017

Zmluva č.1-2015 o poskytovaní poľnohospodárskych služieb Stiahnuté: 1x | 12.08.2017

Zmluva o čistení odpadovej vody - Previ s.r.o. Stiahnuté: 1x | 12.08.2017

Zmluva o nájme dopravného prostriedku Stiahnuté: 1x | 12.08.2017

Zmluva o prenájme dopravného prostriedku č.22015-BM Transports.r.o. Stiahnuté: 2x | 12.08.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 2x | 12.08.2017

Stránka