Navigácia

Obsah

Smútočné hlásenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 68 rokov zomrel náš spoluobčan

Viliam Csomor.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok, 25. mája o 13:00 hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 23. 5. 2023 | Autor:
#

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 53 rokov zomrel náš spoluobčan

Róbert Csicsai.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 19. apríla o 14:00 hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 17. 4. 2023 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 79 rokov zomrela naša spoluobčianka,

vdova Irena Kázmérová, rodená Stefankovicsová

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 20-ho marca o 14-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 16. 3. 2023 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 80 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Rozália Gálfiová, rodená Kovácsová

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 11-ho marca o 11-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 9. 3. 2023 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 82 rokov zomrel náš spoluobčan

Eduard Szalai,

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 25-ho januára o 13-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor:
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym,
že vo veku 77 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Mária Sárköziová, rodená Lévaiová

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 16-ho januára o 15-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 13. 1. 2023 | Autor:
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym,
že vo veku 90 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Margita Zöldová, rodená Csomorová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 29. decembra o 15:00 hodine na miestnom cintoríne.
celý text

ostatné | 28. 12. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym,
že vo veku 83 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Katarína Kovácsyová, rodená Hodossyová

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 20. decembra o 13-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 15. 12. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 87 rokov zomrela naša bývalá spoluobčianka,

Vdova Ilona Mucsková, rodená Czuczová

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 15. decembra o 13-tej hodine na cintoríne v Orechovej Potôni. celý text

ostatné | 15. 12. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 75 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Eleonóra Farkasová, rodená Némethová


Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 8. decembra o 15:00 hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 6. 12. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 45 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Alica Kesziová

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 7. decembra o 14-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 1. 12. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 71 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Vdova Mária Némethová, rodená Szikorová

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 7. novembra o 14-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 3. 11. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 34 rokov zomrel

Szabolcs Tóth občan Dunajskej Stredy

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 1-ho augusta o 10-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 28. 7. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 62 rokov zomrel náš spoluobčan,

Jozef Fegyveres.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 15-ho júla o 13-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 12. 7. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 78 rokov zomrel náš spoluobčan,

Jozef Németh.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 24-ho júna o 14-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 23. 6. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 78 rokov zomrel,

Andrej Raučina, občan Veľkého Blahova

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 3. júna o 13-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 31. 5. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 66 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Katarína Csomorová

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 20. mája o 13-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 19. 5. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 70 rokov zomrel náš spoluobčan,

Štefan Csánó

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 18. mája o 13-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 19. 5. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 85 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Mária Magdaléna Póodová rodená Feketeová,

Pohreb zosnulej bude v stredu 13. apríla o 14-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 11. 4. 2022 | Autor:
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 82 rokov zomrela naša bývalá spoluobčianka,

vdova Vilma Hodosiová, rodená Poková,

Pohreb so zosnulej bude v piatok 11. marca o 14-tej hodine na cintoríne Lidérové Mliečany. celý text

ostatné | 10. 3. 2022 | Autor:
Vážení obyvatelia, 1

Vážení obyvatelia,

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 69 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Blanka Nagyová.

Posledná rozlúčka so zosnulej bude v piatok 18. februára o 11-tej hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 17. 2. 2022 | Autor:
Vážení obyvatelia, 1

Vážení obyvatelia,

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 70 rokov zomrel Vojtech Hodosi, obyvateľ Veľkého Blahova.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 18. februára o 14-tej hodine na cintoríne vo Veľkom Blahove. celý text

ostatné | 15. 2. 2022 | Autor:
Vážení obyvatelia,  2

Vážení obyvatelia,

Z úcty k pamiatke zosnulej vám oznamujeme,že vo veku 64 rokov zomrela,

Mária Bödöková, bývalá starostka obce Veľké Blahovo.

Pohreb zosnulej bude dňa 4. februára 2022 v piatok o 13.00 hod. na cintoríne vo Veľkom Blahove.
celý text

ostatné | 3. 2. 2022 | Autor:
#

Vážení obyvatelia,

Z úcty k pamiatke zosnulej vám oznamujeme, že vo veku 80 rokov zomrela naša spoluobčianka,

Irena Horváthová.

Pohreb zosnulej bude dňa 29.januára 2022 v sobotu o 11.00 hod na cintoríne v Čečínskej Potôni.
celý text

ostatné | 26. 1. 2022 | Autor:
#

Vážení obyvatelia,

Z úcty k pamiatke zosnulého vám oznamujeme, že vo veku 80 rokov zomrel náš spoluobčan,

Július Simon.

Pohreb zosnulého bude dňa 21.januára 2022 v piatok o 13.00 hod na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 19. 1. 2022 | Autor:
Vážení obyvatelia, 2

Vážení obyvatelia,

Z úcty k pamiatke zosnulej vám oznamujeme,
že vo veku 66 rokov zomrela naša spoluobčianka

vdova Viola Mészárosová, rodená Egriová.

Pohreb zosnulej bude dňa 8. januára 2022 v sobotu
o 11.00 hod na miestnom cintoríne.
celý text

ostatné | 4. 1. 2022 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Z úcty k pamiatke zosnulej vám oznamujeme, že vo veku 76 rokov zomrela naša spoluobčianka

Helena Hodosiová rodená Egriová.

Pohreb zosnulej bude dňa 22.12.2021 v stredu o 14.00 hod. na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 21. 12. 2021 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Z úcty k pamiatke zosnulej vám oznamujeme, že vo veku 84 rokov zomrela naša spoluobčianka

vdova Terézia Ráczová rodená Trhajová.

Pohreb zosnulej bude dňa 20.11.2021, v sobotu o 14.00 hod. na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 19. 11. 2021 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Z úcty k pamiatke zosnulého vám oznamujeme, že vo veku 84 rokov zomrel náš spoluobčan

Peter Rácz st.

Pohreb zosnulého bude dňa 10.11.2021, v stredu o 11.00 hod. na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 9. 11. 2021 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Z úcty k pamiatke zosnulého vám oznamujeme, že vo veku 40 rokov zomrel náš spoluobčan

Peter Blaho.

Pohreb zosnulého bude dňa 16.09.2021 vo štvrtok o 13.00 hodine na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná