Navigácia

Obsah

Hodus komunal s.r.o.

2018

Faktúra č.180100084 Stiahnuté: 254x | 19.07.2018

Objednávka č.7/2018 Stiahnuté: 255x | 17.07.2018

Faktúra č. 20/2018 - Sz & W elektro s.r.o. Stiahnuté: 294x | 11.07.2018

Rozhodcovská zmluva - OTP Banka Slovensko, a.s. - HODUS KOMUNAL s.r.o. - Obec Vydrany Stiahnuté: 272x | 10.07.2018

Faktúra 2018/06/21 /AKCEPTA s.r.o./ Stiahnuté: 231x | 10.07.2018

Faktúra č. 1292018 / Notársky úrad Komárno / Stiahnuté: 262x | 10.07.2018

Objednávka č.6/2018 Stiahnuté: 239x | 10.07.2018

Zmluva o pristúpení k záväzku č. 3005/18/030-ZZ-03 Stiahnuté: 283x | 10.07.2018

Zmluva o splátkovom úvere č.3005/18/030 Stiahnuté: 261x | 10.07.2018

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č.3005/18/030-ZZ-02 Stiahnuté: 327x | 10.07.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zriadení záložného práva č. 3005/18/030-ZZ-01 Stiahnuté: 314x | 10.07.2018

Faktúra 218004 - AutoRent D.S., s.r.o. Stiahnuté: 251x | 09.07.2018

Faktúra- FA201805001 - ateliér-m spol. s r.o. Stiahnuté: 307x | 09.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. 002/2018 Stiahnuté: 322x | 29.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018 Stiahnuté: 279x | 27.06.2018

Objednávka č. 5/2018 Stiahnuté: 298x | 27.06.2018

RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. - Faktúra FV2018080, Krycí list rozpočtu, Prehľad rozp. nákladov Stiahnuté: 321x | 25.06.2018

Zmluva o budúcej zmluve nebytových priestorov č. 001/2018 Stiahnuté: 295x | 20.06.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018 Stiahnuté: 317x | 19.06.2018

Zmluva o poskytnutí služby č. 001/2018 Stiahnuté: 315x | 11.06.2018

Stránka