Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 495364/14384/2021/DS/022-BN

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Erika Ráczová

Písomnosť č.:
495364/14384/2021/DS/022-BN

Uložená na :
Mestskom úrade v Dunajskej Strede
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania
1. poschodie, č. dverí 211
 

Verejná vyhláška (227.63 kB)

Vyvesené: 20. 1. 2022

Dátum zvesenia: 5. 2. 2022

Späť