Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcUVY —76/2022-001

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Vivien Hrinko

Vyvesené: 20. 1. 2022

Dátum zvesenia: 5. 2. 2022

Späť