Navigácia

Obsah

Materská škola

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://ovodahodos.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=1

Základné údaje o materskej škole

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie pre rodičov a záujemcov o otvorení materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským (289.07 kB)

Zápis detí do Materskej školy Vydrany na školský rok 2021/2020 (832.36 kB)
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (229.77 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------