Navigácia

Obsah

Materská škola

Základné údaje o materskej škole

Názov Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Nyelvű Óvoda
Adresa 930 16 Vydrany 314
Telefonický kontakt 031 552 38 60
Elektronická adresa mssvjm@vydrany.sk
Webová stránka https://ovodahodos.edupage.org
Zriaďovateľ MŠ obec Vydrany
Prevádzka MŠ v čase od 6.45 do 16.30 hod.
Riaditeľka Mgr. Adriana Gaál
Učiteľky Zuzana Horváthová
Mgr. Alexandra Gálffy
Bc. Hodosiová Mónika

 

Smernica o podávaní oznámenia protispoločenskej činnosti
Oznam