Obsah

Rok 2017

Zmluvy

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/OV/2017 WG MOTOKOV s.r.o. /30.01.2017/ Stiahnuté: 412x | 30.01.2017

Dodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní č.40/01/07334/07 /05.06.2017/ Stiahnuté: 406x | 05.06.2017

Dodatok č.2 k Zámennej zmluve PD Veľké Blahovo, EXATA GROUP, a.s. /03.08.2017/ Stiahnuté: 430x | 03.08.2017

Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č.004/2017KZ /24.04.2017/ Stiahnuté: 397x | 24.04.2017

Dohoda o skončení nájmu Obec VydranyRETURNMARKET.SK s.r.o. /21.03.2017/ Stiahnuté: 383x | 11.04.2017

Kúpna zmluva Rawco s.r.o. Obec Vydrany /20.01.2017/ Stiahnuté: 425x | 31.05.2017

Kúpna zmluva č.001/2017ŠS/KZ /11.01.2017/ Stiahnuté: 422x | 11.01.2017

Kúpna zmluva č.002/2017KZ /10.03.2017/ Stiahnuté: 400x | 10.03.2017

Kúpna zmluva č.003/2017KZ /29.03.2017/ Stiahnuté: 452x | 29.03.2017

Kúpna zmluva č.004/2017KZ /06.04.2017/ Stiahnuté: 407x | 06.04.2017

Kúpna zmluva č.005/2017KZ /06.04.2017/ Stiahnuté: 411x | 06.04.2017

Kúpna zmluva č.006/2017/KZ /28.03.2017/ Stiahnuté: 409x | 04.04.2017

Kúpna zmluva č.007/2017/KZ /03.04.2017/ Stiahnuté: 398x | 07.04.2017

Kúpna zmluva č.008/2017/KZ /02.05.2017/ Stiahnuté: 426x | 02.05.2017

Kúpna zmluva č.009/2017/KZ /17.05.2017/ Stiahnuté: 403x | 17.05.2017

Kúpna zmluva č.010/2017/KZ /31.05.2017/ Stiahnuté: 427x | 31.05.2017

Kúpna zmluva č.011/2017/KZ /08.06.2017/ Stiahnuté: 410x | 08.06.2017

Kúpna zmluva č.013/2017/KZ /01.08.2017/ Stiahnuté: 424x | 01.08.2017

Kúpna zmluva č.Z201723732_Z /26.05.2017/ Stiahnuté: 427x | 23.06.2017

Mandátna zmluva č.01/2017 Ján Laczkó /01.02.2017/ Stiahnuté: 419x | 01.02.2017

Stránka