Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.09.2018

Dodatok

1

Neuvedené

Mikolai Juraj

Obec Vydrany

17.09.2018

Kúpna zmluva

008/2018/KZ

1,00 EUR

Mikolai Juraj

Obec Vydrany

12.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

00

1 500,00 EUR

Obec Vydrany

Ing. Dagmar Horáková

09.08.2018

Dodatok

1/2018

1 344,00 EUR

Obec Vydrany

HODUS KOMUNAL s.r.o.

07.08.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018

7/2018

520,00 EUR

HODUS KOMUNAL s.r.o.

Obec Vydrany

02.08.2018

zmluva o dielo

00

127 279,26 EUR

Obec Vydrany

AutoRent D.S., s.r.o.

16.07.2018

Kúpna zmluva

007/2018/KZ

14 700,00 EUR

Štefan Mészáros

Obec Vydrany

13.07.2018

Dodatok

č.2

Neuvedené

Csallóközi lovasklub

Obec Vydrany

11.07.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409011634

Neuvedené

Obec Vydrany

ZSE

10.07.2018

Zmluva o pristúpení k záväzku

3005/18/030-ZZ-03

Neuvedené

HODUS KOMUNAL s.r.o.

OTP Banka Slovensko a.s.

10.07.2018

Rozhodcovská zmluva

0

Neuvedené

HODUS KOMUNAL s.r.o.

OTP Banka Slovensko a.s.

02.07.2018

Zmluva o umeleckom výkone

0

190,00 EUR

Ladislav Fucsek

Obec Vydrany

28.06.2018

Dodatok

1

Neuvedené

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Vydrany

Obec Vydrany

25.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018

6/2018

584,00 EUR

HODUS KOMUNAL s.r.o.

Obec Vydrany

22.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2018-000641-003

30 000,00 EUR

Obec Vydrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20.06.2018

Zmluva o budúcej zmluve nebytových priestorov

001/2018

Neuvedené

HODUS KOMUNAL s.r.o.

Obec Vydrany

14.06.2018

Zmluva o dielo

001/2018-ZoD

31 704,00 EUR

AutoRent D.S., s.r.o.

Obec Vydrany

12.06.2018

Zmluva o pokytnutí služby

002/2018-ZPS

100,00 EUR

PZ-CONSTRUCT, s.r.o.

Obec Vydrany

08.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018

3/2018

5 000,00 EUR

OZ "ZA NAŠE ZACHOVANIE" - "A MEGMARADÁSUNKÉRT" PT

Obec Vydrany

04.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018

5/2018

300,00 EUR

Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Vydrany

Obec Vydrany

14.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018

4/2018

1 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor obce Vydrany

Obec Vydrany

14.05.2018

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distr.

121789107

Neuvedené

Obec Vydrany

Západoslovenská distribučná, a.s.

02.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

001/2018-ZPS

Neuvedené

AKCEPTA s.r.o.

Obec Vydrany

30.04.2018

Kúpna zmluva

006/2018/KZ

990,00 EUR

Silvia Horváth

Obec Vydrany

30.04.2018

Zmluva

38 350

3 000,00 EUR

Obec Vydrany

Dobrovľná požiarna ochrana SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: