Navigácia

Obsah

Dokumenty

2018

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so sprac. osobných údajov Stiahnuté: 221x | 11.07.2018

Ochrana osobných údajov Stiahnuté: 242x | 11.07.2018

Projekt plánovanej stavby - Trasa optickej siete Stiahnuté: 254x | 04.05.2018

Spracúvanie a ochrana osobných údajov /súhlas zamestnanca/ Stiahnuté: 230x | 11.07.2018

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 226x | 11.07.2018

Výrub drevín - hospodársky dvor PD vo Veľkom Blahove Stiahnuté: 87x | 17.12.2018

2017

Predĺženie lehoty na odstránenie inváznych rastlín Stiahnuté: 281x | 10.07.2017

Rekultivácia a uzavretie skládky TKO - Pamätná tabuľa Stiahnuté: 240x | 27.11.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /obd. 01-03 -2017/ Stiahnuté: 254x | 26.06.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča Stiahnuté: 251x | 30.06.2017

Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov /JUDr. Hodosy/ Stiahnuté: 242x | 04.05.2017

Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov /Mgr. Čisár/ Stiahnuté: 291x | 04.05.2017

Výzva na predloženie ponuky (29.09.2017) Stiahnuté: 245x | 27.11.2017

Výzva na prekladanie cenových ponúk (09.08.2017) Stiahnuté: 249x | 27.11.2017

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Stiahnuté: 299x | 27.11.2017

Záznam o zákazke Stiahnuté: 298x | 27.11.2017

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva hnuteľného majetku Obce Vydrany /28.04.2017/ Stiahnuté: 255x | 14.06.2017

Zverenenie zámeru kúpy nehn. majetku Stiahnuté: 245x | 27.11.2017

Zverenenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Vydrany /01.03.2017/ Stiahnuté: 276x | 09.03.2017

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /Obd. 01-03 - 2016/ Stiahnuté: 225x | 22.12.2016

Stránka