Navigácia

Obsah

Dokumenty

2018

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so sprac. osobných údajov Stiahnuté: 168x | 11.07.2018

Ochrana osobných údajov Stiahnuté: 179x | 11.07.2018

Projekt plánovanej stavby - Trasa optickej siete Stiahnuté: 201x | 04.05.2018

Spracúvanie a ochrana osobných údajov /súhlas zamestnanca/ Stiahnuté: 175x | 11.07.2018

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 167x | 11.07.2018

Výrub drevín - hospodársky dvor PD vo Veľkom Blahove Stiahnuté: 36x | 17.12.2018

2017

Predĺženie lehoty na odstránenie inváznych rastlín Stiahnuté: 223x | 10.07.2017

Rekultivácia a uzavretie skládky TKO - Pamätná tabuľa Stiahnuté: 177x | 27.11.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /obd. 01-03 -2017/ Stiahnuté: 201x | 26.06.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča Stiahnuté: 190x | 30.06.2017

Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov /JUDr. Hodosy/ Stiahnuté: 186x | 04.05.2017

Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov /Mgr. Čisár/ Stiahnuté: 234x | 04.05.2017

Výzva na predloženie ponuky (29.09.2017) Stiahnuté: 183x | 27.11.2017

Výzva na prekladanie cenových ponúk (09.08.2017) Stiahnuté: 187x | 27.11.2017

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Stiahnuté: 241x | 27.11.2017

Záznam o zákazke Stiahnuté: 237x | 27.11.2017

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva hnuteľného majetku Obce Vydrany /28.04.2017/ Stiahnuté: 193x | 14.06.2017

Zverenenie zámeru kúpy nehn. majetku Stiahnuté: 180x | 27.11.2017

Zverenenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Vydrany /01.03.2017/ Stiahnuté: 219x | 09.03.2017

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /Obd. 01-03 - 2016/ Stiahnuté: 168x | 22.12.2016

Stránka