Navigácia

Obsah

Dokumenty

2018

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so sprac. osobných údajov Stiahnuté: 314x | 11.07.2018

Ochrana osobných údajov Stiahnuté: 662x | 11.07.2018

Projekt plánovanej stavby - Trasa optickej siete Stiahnuté: 390x | 04.05.2018

Spracúvanie a ochrana osobných údajov /súhlas zamestnanca/ Stiahnuté: 337x | 11.07.2018

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 348x | 11.07.2018

Výrub drevín - hospodársky dvor PD vo Veľkom Blahove Stiahnuté: 199x | 17.12.2018

2017

Predĺženie lehoty na odstránenie inváznych rastlín Stiahnuté: 388x | 10.07.2017

Rekultivácia a uzavretie skládky TKO - Pamätná tabuľa Stiahnuté: 387x | 27.11.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /obd. 01-03 -2017/ Stiahnuté: 360x | 26.06.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča Stiahnuté: 346x | 30.06.2017

Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov /JUDr. Hodosy/ Stiahnuté: 339x | 04.05.2017

Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov /Mgr. Čisár/ Stiahnuté: 393x | 04.05.2017

Výzva na predloženie ponuky (29.09.2017) Stiahnuté: 369x | 27.11.2017

Výzva na prekladanie cenových ponúk (09.08.2017) Stiahnuté: 361x | 27.11.2017

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Stiahnuté: 423x | 27.11.2017

Záznam o zákazke Stiahnuté: 410x | 27.11.2017

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva hnuteľného majetku Obce Vydrany /28.04.2017/ Stiahnuté: 349x | 14.06.2017

Zverenenie zámeru kúpy nehn. majetku Stiahnuté: 336x | 27.11.2017

Zverenenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Vydrany /01.03.2017/ Stiahnuté: 405x | 09.03.2017

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami /Obd. 01-03 - 2016/ Stiahnuté: 323x | 22.12.2016

Stránka