Vydrany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry, zmluvy a objednávky

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
4. 5. 2020

12/2020

Vypracovanie projektovej dok. "Výstavba zariadenia na uloženie BRKO v obci Vydrany - projektová dok.

1 650,00 EUR

Bugár projekt, s.r.o.

Obec Vydrany

21. 4. 2020

11/2020

oprava kamier

Neuvedené

MAXNETWORK s.r.o.

Obec Vydrany

21. 4. 2020

10/2020

vypracovanie geometrického plánu na oddelenie parcely reg. KN č. 100

Neuvedené

Lívia Tóthová

Obec Vydrany

15. 4. 2020

09/2020

vypracovanie energetického certifikátu - budova MŠ v obci Vydrany

Neuvedené

Danubius CERT s.r.o.

Obec Vydrany

26. 3. 2020

08/2020

Prestavba a prístavba garáže pre hasičské auto na hasičskú zbrojnicu - 2. etapa

Neuvedene

ROYAL BUILDINGS s.r.o.

Obec Vydrany

27. 2. 2020

07/2020

Projekt OCU Vydrany: Zvyšovanie en. účinnosti verejných budov vr. zateplovania

Neuvedene

Konstat s.r.o.

Obec Vydrany

27. 2. 2020

06/2020

Zameranie multifunkčného ihriska

Neuvedene

GEOLINE - DS, s.r.o.

Obec Vydrany

14. 2. 2020

05/2020

projektové energetické hodnotenie "Rekonštrukcia budovy obecného úradu vo Vydranoch"

Neuvedené

ECB - Solutions, s.r.o.

Obec Vydrany

28. 1. 2020

04/2020

vyhotovenie a dodanie obecného mesačníka " Hodos a mi falunk - Vydrany naša dedina" na rok 2020 v po

Neuvedené

Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF

Obec Vydrany

28. 1. 2020

03/2020

MO 2019 2Q, NNV Vydrany 1 - oprava NN vzdušného vedenia - dokonč.práce

Neuvedené

Group STEMMER & Kázmér, s.r.o.

Obec Vydrany

28. 1. 2020

02/2020

MO 2019 2Q, NNV Vydrany 1 - oprava vzdušného vedenia - prípravné práce

Neuvedené

Group STEMMER & Kázmér, s.r.o.

Obec Vydrany

14. 1. 2020

01/2020

týždenník Vasárnap č. 4 v počte 200 ks

Neuvedené

DUEL - PRESS, s.r.o.

Obec Vydrany

10. 12. 2019

41/2019

vyjadrenie k projektovej dokumentácie " Zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných bud

Neuvedené

Štátna ochrana prírody SR

Obec Vydrany

11. 11. 2019

40/2019

montáž ústredného kúrenia v MŠ Vydrany

Neuvedené

Peter Belkovics B&P

Obec Vydrany

29. 10. 2019

39/2019

radiátory 32 ks /bez práce/ do budovy Materskej školy v obci Vydrany

Neuvedené

Benkový háj s.r.o.

Obec Vydrany

29. 10. 2019

38/2019

vypracovanie proj. dokumentácie "Odstav. zariadenia pre bicykle"

Neuvedené

N-PLAN s.r.o.

Obec Vydrany

4. 10. 2019

37/2019

oprava kamier, nastavenie času kam. systému a nastavenie navigačného syst. kamier

Neuvedené

MAXNETWORK s.r.o.

Obec Vydrany

4. 10. 2019

36/2019

vlajka s erbom obce - 50 ks

Neuvedené

REPROFFSET s.r.o.

Obec Vydrany

18. 9. 2019

35/2019

polohopisné a výškopisné zameranie parciel: 663/25,26; 747/ 2,11,60,64,68

Neuvedené

GEOLINE - DS, s.r.o.

Obec Vydrany

16. 9. 2019

34/2019

vypracovanie geo. plánu - oddelenie parciel - "C" 602/89

Neuvedené

Lívia Tóthová

Obec Vydrany

9. 9. 2019

33/2019

VO na multifunkčné ihrisko

Neuvedené

LEDAS s.r.o.

Obec Vydrany

3. 9. 2019

32/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie - vybudovanie malej obecnej kompostárne v obci Vydrany

Neuvedené

CONSULT HOLDING, spol. s r.o.

Obec Vydrany

3. 9. 2019

31/2019

zameranie skutočného stavu pozemkov a vypracovanie geometrického plánu /parc. "C" KN č. 575/20,21,

Neuvedené

GEOLINE - DS, s.r.o.

Obec Vydrany

3. 9. 2019

30/2019

zhotovenie stavby v zmysle Zmluvy o dielo č. 16082019/VY - "Zníženie energ. náročnosti verejných b

179 040,10 EUR

ROYAL BUILDING s.r.o

Obec Vydrany

19. 8. 2019

29/2019

geodetické zameranie a vytýčenie pozemku

Neuvedené

GEOLINE - DS, s.r.o.

Obec Vydrany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 172